Skip to content
SV

Föravskiljare EE-20 plastik

Innehåller 3 m sugslang med metallmunstycke, textilmunstycke och dammpåse.

För dammsugning av vatten, sand, sågspån, hobbyskräp, grovt skräp och så vidare. Används med dammsugarpåse när man dammsuger avsvalnad aska och finfördelat damm, utan påse vid dammsugning av vatten. Används som tillbehör till dammsugaren, föravskiljaren förhindrar att skräpet som dammsugs upp kommer in i dammsugaren och rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Föravskiljare EE-20 plastik

Produktdata

  • Produktkod: 80604
  • EAN: 6416198806043
  • VVS-kod: 6901216
  • Längd: 34cm
  • Höjd: 40cm
  • Bredd: 34cm
  • Vikt: 3014g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

FöravskiljareEE-20plastikInnehåller3msugslangmedmetallmunstycke,textilmunstyckeochdammpåse.Fördammsugningavvatten,sand,sågspån,hobbyskräp,grovtskräpochsåvidare.Användsmeddammsugarpåsenärmandammsugeravsvalnadaskaochfinfördelatdamm,utanpåseviddammsugningavvatten.Användssomtillbehörtilldammsugaren,föravskiljarenförhindrarattskräpetsomdammsugsuppkommerinidammsugarenochrörsystemet.Produktkod:80604EAN:6416198806043VVS-kod:6901216Längd:34cmHöjd:40cmBredd:34cmVikt:3014gFöravskiljare-EE-20-plastik-Innehåller-3-m-sugslang-med-metallmunstycke,-textilmunstycke-och-dammpåse.-För-dammsugning-av-vatten,-sand,-sågspån,-hobbyskräp,-grovt-skräp-och-så-vidare.-Används-med-dammsugarpåse-när-man-dammsuger-avsvalnad-aska-och-finfördelat-damm,-utan-påse-vid-dammsugning-av-vatten.-Används-som-tillbehör-till-dammsugaren,-föravskiljaren-förhindrar-att-skräpet-som-dammsugs-upp-kommer-in-i-dammsugaren-och-rörsystemet.-Produktkod:-80604EAN:-6416198806043VVS-kod:-6901216Längd:-34cmHöjd:-40cmBredd:-34cmVikt:-3014g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt