SV

Filterskydd A/C-serien, 5 st/ps

Skydd som sätts på filtret. Minskar filtrets servicebehov. Engångsbruk.

Filterskyddet underlättar servicen av filtret och förlänger dess livslängd. Du rekommenderas att alltid byta filterskyddet i samband med att dammbehållaren töms.

Hitta återförsäljare

Filterskydd A/C-serien, 5 st/ps

Produktdata

  • Produktkod: 80692
  • EAN: 6416198806920
  • VVS-kod: 6901276
  • Vikt: 0.036kg

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

FilterskyddA/C-serien,5st/psSkyddsomsättspåfiltret.Minskarfiltretsservicebehov.Engångsbruk.Filterskyddetunderlättarservicenavfiltretochförlängerdesslivslängd.Durekommenderasattalltidbytafilterskyddetisambandmedattdammbehållarentöms.Produktkod:80692EAN:6416198806920VVS-kod:6901276Vikt:0.036kgFilterskydd-A/C-serien,-5-st/ps-Skydd-som-sätts-på-filtret.-Minskar-filtrets-servicebehov.-Engångsbruk.-Filterskyddet-underlättar-servicen-av-filtret-och-förlänger-dess-livslängd.-Du-rekommenderas-att-alltid-byta-filterskyddet-i-samband-med-att-dammbehållaren-töms.-Produktkod:-80692EAN:-6416198806920VVS-kod:-6901276Vikt:-0.036kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt