Skip to content
SV

Filter, tvättbart, A/C-serien, Combo, DV 30

Skyddar Allaway-centraldammsugarens motor från damm.

Tvättbart polyesterfilter. Centralenheterna är utrustade med ett filter som skyddar turbinen mot damm. Filtret av hög kvalitet består av flera faktorer: ett tillräckligt antal optimala lameller, stöd- och ändmaterial. Filtret kan rengöras genom att borsta det samt försiktigt skölja det, säkerställ att filtret har torkat innan du sätter det på plats. Om filtret har skadats eller blivit igensatt, finns det skäl att byta ut det. Allaways märke på filtret garanterar filtrets ursprunglighet.

Hitta återförsäljare

Filter, tvättbart, A/C-serien, Combo, DV 30

Produktdata

  • Produktkod: 10819
  • EAN: 6416198108192
  • VVS-kod: 6901371
  • Längd: 18.1cm
  • Höjd: 16.9cm
  • Bredd: 18.1cm
  • Vikt: 544g

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

Filter,tvättbart,A/C-serien,Combo,DV30SkyddarAllaway-centraldammsugarensmotorfråndamm.Tvättbartpolyesterfilter.Centralenheternaärutrustademedettfiltersomskyddarturbinenmotdamm.Filtretavhögkvalitetbeståravflerafaktorer:etttillräckligtantaloptimalalameller,stöd-ochändmaterial.Filtretkanrengörasgenomattborstadetsamtförsiktigtsköljadet,säkerställattfiltrethartorkatinnandusätterdetpåplats.Omfiltretharskadatsellerblivitigensatt,finnsdetskälattbytautdet.Allawaysmärkepåfiltretgaranterarfiltretsursprunglighet.Produktkod:10819EAN:6416198108192VVS-kod:6901371Längd:18.1cmHöjd:16.9cmBredd:18.1cmVikt:544gFilter,-tvättbart,-A/C-serien,-Combo,-DV-30-Skyddar-Allaway-centraldammsugarens-motor-från-damm.-Tvättbart-polyesterfilter.-Centralenheterna-är-utrustade-med-ett-filter-som-skyddar-turbinen-mot-damm.-Filtret-av-hög-kvalitet-består-av-flera-faktorer:-ett-tillräckligt-antal-optimala-lameller,-stöd–och-ändmaterial.-Filtret-kan-rengöras-genom-att-borsta-det-samt-försiktigt-skölja-det,-säkerställ-att-filtret-har-torkat-innan-du-sätter-det-på-plats.-Om-filtret-har-skadats-eller-blivit-igensatt,-finns-det-skäl-att-byta-ut-det.-Allaways-märke-på-filtret-garanterar-filtrets-ursprunglighet.-Produktkod:-10819EAN:-6416198108192VVS-kod:-6901371Längd:-18.1cmHöjd:-16.9cmBredd:-18.1cmVikt:-544g

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt