Skip to content
SV

Filter hepa, Duo

Används i Duo-centraldammsugare om frånluften inte kan ledas ut från bostaden.

Frånluften filtreras på så sätt till enhetens monteringsutrymme, till exempel skrubben.

Hitta återförsäljare

Filter hepa, Duo

Produktdata

  • Produktkod: 80686
  • EAN: 6416198806869
  • VVS-kod: 6901265
  • Vikt: 150g
Filterhepa,DuoAnvändsiDuo-centraldammsugareomfrånluftenintekanledasutfrånbostaden.Frånluftenfiltreraspåsåsätttillenhetensmonteringsutrymme,tillexempelskrubben.Produktkod:80686EAN:6416198806869VVS-kod:6901265Vikt:150gFilter-hepa,-Duo-Används-i-Duo-centraldammsugare-om-frånluften-inte-kan-ledas-ut-från-bostaden.-Frånluften-filtreras-på-så-sätt-till-enhetens-monteringsutrymme,-till-exempel-skrubben.-Produktkod:-80686EAN:-6416198806869VVS-kod:-6901265Vikt:-150g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt