Skip to content
SV

Extramopp för munstycke

NYHET! Löstagbar mopp till munstyckesmopp, mikrofiber

Allaways nya moppmunstycke erbjuder ett enkelt sätt att dammsuga och moppa golven på en och samma gång. Moppen av mikrofiber är lämplig för olika golvytor och den finns att beställa separat. Mikrofibermoppen används tillsammans med munstyckesmoppen (produktnummer 80854).

Hitta återförsäljare

Extramopp för munstycke

Produktdata

  • Produktkod: 80683
  • EAN: 6416198806838
  • VVS-kod: 6901268
  • Längd: 6cm
  • Höjd: 1cm
  • Bredd: 30cm
  • Vikt: 60g
ExtramoppförmunstyckeNYHET!Löstagbarmopptillmunstyckesmopp,mikrofiberAllawaysnyamoppmunstyckeerbjuderettenkeltsättattdammsugaochmoppagolvenpåenochsammagång.Moppenavmikrofiberärlämpligförolikagolvytorochdenfinnsattbeställaseparat.Mikrofibermoppenanvändstillsammansmedmunstyckesmoppen(produktnummer80854).Produktkod:80683EAN:6416198806838VVS-kod:6901268Längd:6cmHöjd:1cmBredd:30cmVikt:60gExtramopp-för-munstycke-NYHET!-Löstagbar-mopp-till-munstyckesmopp,-mikrofiber-Allaways-nya-moppmunstycke-erbjuder-ett-enkelt-sätt-att-dammsuga-och-moppa-golven-på-en-och-samma-gång.-Moppen-av-mikrofiber-är-lämplig-för-olika-golvytor-och-den-finns-att-beställa-separat.-Mikrofibermoppen-används-tillsammans-med-munstyckesmoppen-(produktnummer-80854).-Produktkod:-80683EAN:-6416198806838VVS-kod:-6901268Längd:-6cmHöjd:-1cmBredd:-30cmVikt:-60g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt