Skip to content
SV

Dubbelmunstycke för möbler

För dammsugning av olika ytor. En hållare för att fästa munstycket i teleskopröret medföljer.

Två munstycken i ett. Smidig för dammsugning av olikformade ytor och till exempel lister.

Hitta återförsäljare

Dubbelmunstycke för möbler

Produktdata

  • Produktkod: 80870
  • EAN: 6416198808702
  • VVS-kod: 6901224
  • Vikt: 154g
DubbelmunstyckeförmöblerFördammsugningavolikaytor.Enhållareförattfästamunstycketiteleskopröretmedföljer.Tvåmunstyckeniett.Smidigfördammsugningavolikformadeytorochtillexempellister.Produktkod:80870EAN:6416198808702VVS-kod:6901224Vikt:154gDubbelmunstycke-för-möbler-För-dammsugning-av-olika-ytor.-En-hållare-för-att-fästa-munstycket-i-teleskopröret-medföljer.-Två-munstycken-i-ett.-Smidig-för-dammsugning-av-olikformade-ytor-och-till-exempel-lister.-Produktkod:-80870EAN:-6416198808702VVS-kod:-6901224Vikt:-154g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt