Skip to content
SV

Doslock Optima, vit

Väggmonterat doslock för Optima-sugdosan.

Optima sugdosor har patenterade gripare som hindrar att strumpor och stora föremål, såsom barnens byggklossar, kommer in i rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Doslock Optima, vit

Produktdata

  • Produktkod: 80177
  • EAN: 6416198801772
  • VVS-kod: 6901531
  • Längd: 90mm
  • Höjd: 44mm
  • Bredd: 90mm
  • Vikt: 90g
DoslockOptima,vitVäggmonteratdoslockförOptima-sugdosan.Optimasugdosorharpatenteradegriparesomhindrarattstrumporochstoraföremål,såsombarnensbyggklossar,kommerinirörsystemet.Produktkod:80177EAN:6416198801772VVS-kod:6901531Längd:90mmHöjd:44mmBredd:90mmVikt:90gDoslock-Optima,-vit-Väggmonterat-doslock-för-Optima-sugdosan.-Optima-sugdosor-har-patenterade-gripare-som-hindrar-att-strumpor-och-stora-föremål,-såsom-barnens-byggklossar,-kommer-in-i-rörsystemet.-Produktkod:-80177EAN:-6416198801772VVS-kod:-6901531Längd:-90mmHöjd:-44mmBredd:-90mmVikt:-90g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt