Skip to content
SV

Doslock Optima, svart

Väggmonterat doslock för Optima-sugdosan.

Optima sugdosor har patenterade gripare som hindrar att strumpor och stora föremål, såsom barnens byggklossar, kommer in i rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Doslock Optima, svart

Produktdata

  • Produktkod: 80179
  • EAN: 6416198801796
  • VVS-kod: 6901535
  • Längd: 44mm
  • Höjd: 90mm
  • Bredd: 90mm
  • Vikt: 72g
DoslockOptima,svartVäggmonteratdoslockförOptima-sugdosan.Optimasugdosorharpatenteradegriparesomhindrarattstrumporochstoraföremål,såsombarnensbyggklossar,kommerinirörsystemet.Produktkod:80179EAN:6416198801796VVS-kod:6901535Längd:44mmHöjd:90mmBredd:90mmVikt:72gDoslock-Optima,-svart-Väggmonterat-doslock-för-Optima-sugdosan.-Optima-sugdosor-har-patenterade-gripare-som-hindrar-att-strumpor-och-stora-föremål,-såsom-barnens-byggklossar,-kommer-in-i-rörsystemet.-Produktkod:-80179EAN:-6416198801796VVS-kod:-6901535Längd:-44mmHöjd:-90mmBredd:-90mmVikt:-72g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt