Skip to content
SV

Doslock Optima, grafit

Väggmonterat doslock för Optima-sugdosan.

Optima sugdosor har patenterade gripare som hindrar att strumpor och stora föremål, såsom barnens byggklossar, kommer in i rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Doslock Optima, grafit

Produktdata

  • Produktkod: 80181
  • EAN: 6416198801819
  • VVS-kod: 6901533
  • Längd: 44mm
  • Höjd: 90mm
  • Bredd: 90mm
  • Vikt: 72g
DoslockOptima,grafitVäggmonteratdoslockförOptima-sugdosan.Optimasugdosorharpatenteradegriparesomhindrarattstrumporochstoraföremål,såsombarnensbyggklossar,kommerinirörsystemet.Produktkod:80181EAN:6416198801819VVS-kod:6901533Längd:44mmHöjd:90mmBredd:90mmVikt:72gDoslock-Optima,-grafit-Väggmonterat-doslock-för-Optima-sugdosan.-Optima-sugdosor-har-patenterade-gripare-som-hindrar-att-strumpor-och-stora-föremål,-såsom-barnens-byggklossar,-kommer-in-i-rörsystemet.-Produktkod:-80181EAN:-6416198801819VVS-kod:-6901533Längd:-44mmHöjd:-90mmBredd:-90mmVikt:-72g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt