Skip to content
SV

Dammpåse mikrofibre 20 l, 2 st/pkt, A-serien, M1000, EE-20

Vid användning av Allaways mikrofiberdammpåsar filtreras frånluften effektivt och dammpåsen fylls fullständigt. I Duo är dammpåse obligatoriskt.

Mikrofiberdammpåsen förlänger bytesintervallerna för påsen. Absorberar inte fukt och fungerar därför inte som grogrund för bakterier och svampmycel.

Hitta återförsäljare

Dammpåse mikrofibre 20 l, 2 st/pkt, A-serien, M1000, EE-20

Produktdata

  • Produktkod: 80688
  • EAN: 6416198806883
  • VVS-kod: 6901388
  • Vikt: 213g
Dammpåsemikrofibre20l,2st/pkt,A-serien,M1000,EE-20VidanvändningavAllawaysmikrofiberdammpåsarfiltrerasfrånlufteneffektivtochdammpåsenfyllsfullständigt.IDuoärdammpåseobligatoriskt.Mikrofiberdammpåsenförlängerbytesintervallernaförpåsen.Absorberarintefuktochfungerardärförintesomgrogrundförbakterierochsvampmycel.Produktkod:80688EAN:6416198806883VVS-kod:6901388Vikt:213gDammpåse-mikrofibre-20-l,-2-st/pkt,-A-serien,-M1000,-EE-20-Vid-användning-av-Allaways-mikrofiberdammpåsar-filtreras-frånluften-effektivt-och-dammpåsen-fylls-fullständigt.-I-Duo-är-dammpåse-obligatoriskt.-Mikrofiberdammpåsen-förlänger-bytesintervallerna-för-påsen.-Absorberar-inte-fukt-och-fungerar-därför-inte-som-grogrund-för-bakterier-och-svampmycel.-Produktkod:-80688EAN:-6416198806883VVS-kod:-6901388Vikt:-213g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt