Skip to content
SV

Dammpåse för X och Z serierna

Vid användning av Allaways mikrofiberdammpåsar filtreras frånluften effektivt och dammpåsen fylls fullständigt.

Mikrofiberdammpåsen förlänger bytesintervallerna för påsen. Absorberar inte fukt och fungerar därför inte som grogrund för bakterier och svampmycel. Innehåller 2 påsar mikrofiber
14-20 l

Hitta återförsäljare

Dammpåse för X och Z serierna

Produktdata

  • Produktkod: 80681
  • EAN: 6416198806814
  • VVS-kod: 6901040
  • Vikt: 200g
DammpåseförXochZseriernaVidanvändningavAllawaysmikrofiberdammpåsarfiltrerasfrånlufteneffektivtochdammpåsenfyllsfullständigt.Mikrofiberdammpåsenförlängerbytesintervallernaförpåsen.Absorberarintefuktochfungerardärförintesomgrogrundförbakterierochsvampmycel.Innehåller2påsarmikrofiber
14-20lProduktkod:80681EAN:6416198806814VVS-kod:6901040Vikt:200gDammpåse-för-X-och-Z-serierna-Vid-användning-av-Allaways-mikrofiberdammpåsar-filtreras-frånluften-effektivt-och-dammpåsen-fylls-fullständigt.-Mikrofiberdammpåsen-förlänger-bytesintervallerna-för-påsen.-Absorberar-inte-fukt-och-fungerar-därför-inte-som-grogrund-för-bakterier-och-svampmycel.-Innehåller-2-påsar-mikrofiber
14-20-l-Produktkod:-80681EAN:-6416198806814VVS-kod:-6901040Vikt:-200g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt