Skip to content
SV

Dammpåse Duo, 2 st/pkt

Vid användning av Allaways mikrofiberdammpåsar filtreras frånluften effektivt och dammpåsen fylls fullständigt. I Duo är dammpåse obligatoriskt.

Mikrofiberdammpåsen förlänger bytesintervallerna för påsen. Absorberar inte fukt och fungerar därför inte som grogrund för bakterier och svampmycel.

Hitta återförsäljare

Dammpåse Duo, 2 st/pkt

Produktdata

  • Produktkod: 80687
  • EAN: 6416198806876
  • VVS-kod: 6901266
  • Vikt: 123g
DammpåseDuo,2st/pktVidanvändningavAllawaysmikrofiberdammpåsarfiltrerasfrånlufteneffektivtochdammpåsenfyllsfullständigt.IDuoärdammpåseobligatoriskt.Mikrofiberdammpåsenförlängerbytesintervallernaförpåsen.Absorberarintefuktochfungerardärförintesomgrogrundförbakterierochsvampmycel.Produktkod:80687EAN:6416198806876VVS-kod:6901266Vikt:123gDammpåse-Duo,-2-st/pkt-Vid-användning-av-Allaways-mikrofiberdammpåsar-filtreras-frånluften-effektivt-och-dammpåsen-fylls-fullständigt.-I-Duo-är-dammpåse-obligatoriskt.-Mikrofiberdammpåsen-förlänger-bytesintervallerna-för-påsen.-Absorberar-inte-fukt-och-fungerar-därför-inte-som-grogrund-för-bakterier-och-svampmycel.-Produktkod:-80687EAN:-6416198806876VVS-kod:-6901266Vikt:-123g

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt