SV

Brand manschett

Allaways brandmanschett.

I händelse av brand förhindrar den att elden sprider sig till rörsystemet.

Hitta återförsäljare

Brand manschett

Produktdata

  • Produktkod: 81015
  • EAN: 6416198810156
  • VVS-kod: 6901544
BrandmanschettAllawaysbrandmanschett.Ihändelseavbrandförhindrardenatteldenspridersigtillrörsystemet.Produktkod:81015EAN:6416198810156VVS-kod:6901544Brand-manschett-Allaways-brandmanschett.-I-händelse-av-brand-förhindrar-den-att-elden-sprider-sig-till-rörsystemet.-Produktkod:-81015EAN:-6416198810156VVS-kod:-6901544
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt