SV

Böj 45°

Hörn till Allaways dammrörsystem.

Rörsystemets delar fästs utan lim och specialverktyg.

Hitta återförsäljare

Böj 45°

Produktdata

  • Produktkod: 80525
  • EAN: 6416198805251
  • VVS-kod: 6901152
  • Längd: 170mm
  • Höjd: 50mm
  • Bredd: 120mm
  • Vikt: 0.07kg
Böj45°HörntillAllawaysdammrörsystem.Rörsystemetsdelarfästsutanlimochspecialverktyg.Produktkod:80525EAN:6416198805251VVS-kod:6901152Längd:170mmHöjd:50mmBredd:120mmVikt:0.07kgBöj-45°-Hörn-till-Allaways-dammrörsystem.-Rörsystemets-delar-fästs-utan-lim-och-specialverktyg.-Produktkod:-80525EAN:-6416198805251VVS-kod:-6901152Längd:-170mmHöjd:-50mmBredd:-120mmVikt:-0.07kg

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt