Skip to content
SV

Anpassningsmuff 44/100

Anslutning av anpassningsmuff 100 mm (t.ex. till spiralrör) till Allaways 44 mm dammrörsystem.

44/100 används när utblåsningsröret görs större (t.ex. till 100 mm spiralrör, i den gemensamma frånluftskanalen i höghus).

Hitta återförsäljare

Anpassningsmuff 44/100

Produktdata

  • Produktkod: 80931
  • EAN: 6416198809310
  • VVS-kod: 6901176
  • Längd: 6.5cm
  • Höjd: 10.6cm
  • Bredd: 10.6cm
  • Vikt: 85g
Anpassningsmuff44/100Anslutningavanpassningsmuff100mm(t.ex.tillspiralrör)tillAllaways44mmdammrörsystem.44/100användsnärutblåsningsröretgörsstörre(t.ex.till100mmspiralrör,idengemensammafrånluftskanalenihöghus).Produktkod:80931EAN:6416198809310VVS-kod:6901176Längd:6.5cmHöjd:10.6cmBredd:10.6cmVikt:85gAnpassningsmuff-44/100-Anslutning-av-anpassningsmuff-100-mm-(t.ex.-till-spiralrör)-till-Allaways-44-mm-dammrörsystem.-44/100-används-när-utblåsningsröret-görs-större-(t.ex.-till-100-mm-spiralrör,-i-den-gemensamma-frånluftskanalen-i-höghus).-Produktkod:-80931EAN:-6416198809310VVS-kod:-6901176Längd:-6.5cmHöjd:-10.6cmBredd:-10.6cmVikt:-85g

Motsvarande produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt