SV

Allaway Premium auto-kit

Uppsättning dammsugarmunstycken för dammsugning av bil.

Innehåller avdammare, borstmunstycke, textilmunstycke, smalt spetsmunstycke, adapter för munstycke och mikrofiberduk.

Hitta återförsäljare

Allaway Premium auto-kit

Produktdata

  • Produktkod: 80812
  • EAN: 6416198808122
  • VVS-kod: 6901013
  • Vikt: 1kg

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning

AllawayPremiumauto-kitUppsättningdammsugarmunstyckenfördammsugningavbil.Innehålleravdammare,borstmunstycke,textilmunstycke,smaltspetsmunstycke,adapterförmunstyckeochmikrofiberduk.Produktkod:80812EAN:6416198808122VVS-kod:6901013Vikt:1kgAllaway-Premium-auto-kit-Uppsättning-dammsugarmunstycken-för-dammsugning-av-bil.-Innehåller-avdammare,-borstmunstycke,-textilmunstycke,-smalt-spetsmunstycke,-adapter-för-munstycke-och-mikrofiberduk.-Produktkod:-80812EAN:-6416198808122VVS-kod:-6901013Vikt:-1kg
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt