SV

Allaway DV 30 centraldammsugare

Centraldammsugare för tekniskt utrymme eller förråd.

För nya eller befintliga medelstora bostäder där längden på dammrörsystemet från centralenheten till sugdosan längst bort är max. 30 m. Förmånlig och effektiv centraldammsugare vars över- och underdel är av plast och mittendelen av stål.

Hitta återförsäljare

Allaway DV 30 centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82291
 • EAN: 6416198822913
 • VVS-kod: 6901000
 • Material: Dess övre del och dammbehållaren är tillverkade i plast och den mittersta delen är av stål. 
 • Eleffekt: 1300W
 • Undertryck max: 30kPa
 • Längd: 340mm
 • Höjd: 630mm
 • Bredd: 340mm
 • Vikt: 7.45kg
 • Dammbehållare, volym: 14l
 • Sugrörets maximala längd: 30m
 • Ljudnivå: 60Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Stänkskyddad
 • Kapslingsklass (IPX): 4
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayDV30centraldammsugareCentraldammsugareförteknisktutrymmeellerförråd.Förnyaellerbefintligamedelstorabostäderdärlängdenpådammrörsystemetfråncentralenhetentillsugdosanlängstbortärmax.30m.Förmånligocheffektivcentraldammsugarevarsöver-ochunderdeläravplastochmittendelenavstål.Produktkod:82291EAN:6416198822913VVS-kod:6901000Material:Dessövredelochdammbehållarenärtillverkadeiplastochdenmitterstadelenäravstål. Eleffekt:1300WUndertryckmax:30kPaLängd:340mmHöjd:630mmBredd:340mmVikt:7.45kgDammbehållare,volym:14lSugröretsmaximalalängd:30mLjudnivå:60LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass(IPX):4Garantitid(år):5Allaway-DV-30-centraldammsugare-Centraldammsugare-för-tekniskt-utrymme-eller-förråd.-För-nya-eller-befintliga-medelstora-bostäder-där-längden-på-dammrörsystemet-från-centralenheten-till-sugdosan-längst-bort-är-max.-30-m.-Förmånlig-och-effektiv-centraldammsugare-vars-över–och-underdel-är-av-plast-och-mittendelen-av-stål.-Produktkod:-82291EAN:-6416198822913VVS-kod:-6901000Material:-Dess-övre-del-och-dammbehållaren-är-tillverkade-i-plast-och-den-mittersta-delen-är-av-stål. Eleffekt:-1300WUndertryck-max:-30kPaLängd:-340mmHöjd:-630mmBredd:-340mmVikt:-7.45kgDammbehållare,-volym:-14lSugrörets-maximala-längd:-30mLjudnivå:-60Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass-(IPX):-4Garantitid-(år):-5

Ersättande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt