SV

Allaway C 40 Premium LCD centraldammsugare

Hitta återförsäljare

Allaway C 40 Premium LCD centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82280
 • EAN: 6416198822807
 • VVS-kod: 6901005
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 1700W
 • Undertryck max: 32kPa
 • Längd: 350mm
 • Höjd: 595mm
 • Bredd: 350mm
 • Dammbehållare, volym: 13l
 • Sugrörets maximala längd: 45m
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayC40PremiumLCDcentraldammsugareProduktkod:82280EAN:6416198822807VVS-kod:6901005Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:1700WUndertryckmax:32kPaLängd:350mmHöjd:595mmBredd:350mmDammbehållare,volym:13lSugröretsmaximalalängd:45mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Allaway-C-40-Premium-LCD-centraldammsugare—Produktkod:-82280EAN:-6416198822807VVS-kod:-6901005Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-1700WUndertryck-max:-32kPaLängd:-350mmHöjd:-595mmBredd:-350mmDammbehållare,-volym:-13lSugrörets-maximala-längd:-45mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt