Skip to content
SV

Allaway C 40 Premium centraldammsugare

Centraldammsugare av stål även för städskrubben eller våtrum.

För nya och befintliga medelstora bostäder där längden på rörlinjerna från centralenheten till sugdosan längst bort är max. 45 m. Enheten producerar mer effekt med en lägre energiförbrukning. Dammbehållare 13 l. Montering i till exempel städskrubben, grovköket eller badrummet (stänkskyddad).

Hitta återförsäljare

Allaway C 40 Premium centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82390
 • EAN: 6416198823903
 • VVS-kod: 6901021
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 1700W
 • Undertryck max: 32
 • Längd: 35cm
 • Höjd: 59.5cm
 • Bredd: 35cm
 • Vikt: 9400g
 • Dammbehållare, volym: 13l
 • Sugrörets maximala längd: 45m
 • Ljudnivå: 57Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Stänkskyddad
 • Kapslingsklass (IPX): 4
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayC40PremiumcentraldammsugareCentraldammsugareavstålävenförstädskrubbenellervåtrum.Förnyaochbefintligamedelstorabostäderdärlängdenpårörlinjernafråncentralenhetentillsugdosanlängstbortärmax.45m.Enhetenproducerarmereffektmedenlägreenergiförbrukning.Dammbehållare13l.Monteringitillexempelstädskrubben,grovköketellerbadrummet(stänkskyddad).Produktkod:82390EAN:6416198823903VVS-kod:6901021Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:1700WUndertryckmax:32Längd:35cmHöjd:59.5cmBredd:35cmVikt:9400gDammbehållare,volym:13lSugröretsmaximalalängd:45mLjudnivå:57LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass(IPX):4Garantitid(år):5Allaway-C-40-Premium-centraldammsugare-Centraldammsugare-av-stål-även-för-städskrubben-eller-våtrum.-För-nya-och-befintliga-medelstora-bostäder-där-längden-på-rörlinjerna-från-centralenheten-till-sugdosan-längst-bort-är-max.-45-m.-Enheten-producerar-mer-effekt-med-en-lägre-energiförbrukning.-Dammbehållare-13-l.-Montering-i-till-exempel-städskrubben,-grovköket-eller-badrummet-(stänkskyddad).-Produktkod:-82390EAN:-6416198823903VVS-kod:-6901021Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-1700WUndertryck-max:-32Längd:-35cmHöjd:-59.5cmBredd:-35cmVikt:-9400gDammbehållare,-volym:-13lSugrörets-maximala-längd:-45mLjudnivå:-57Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass-(IPX):-4Garantitid-(år):-5

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt