Skip to content
SV

Allaway C 30 Premium centraldammsugare

Stålhölje, montering i städskrubb eller våtrum.

För nya och befintliga medelstora bostäder där längden på rörlinjerna från centralenheten till sugdosan längst bort är max. 35 m. Dammbehållare 13 l. Liten, men effektiv basmodell i C-serien. Montering i till exempel städskrubben, grovköket eller badrummet (stänkskyddad).

Hitta återförsäljare

Allaway C 30 Premium centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82380
 • EAN: 6416198823804
 • VVS-kod: 6901020
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 1800W
 • Undertryck max: 30
 • Längd: 35cm
 • Höjd: 59.5cm
 • Bredd: 35cm
 • Vikt: 9100g
 • Dammbehållare, volym: 13l
 • Sugrörets maximala längd: 35m
 • Ljudnivå: 57Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Stänkskyddad
 • Kapslingsklass (IPX): 4
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayC30PremiumcentraldammsugareStålhölje,monteringistädskrubbellervåtrum.Förnyaochbefintligamedelstorabostäderdärlängdenpårörlinjernafråncentralenhetentillsugdosanlängstbortärmax.35m.Dammbehållare13l.Liten,meneffektivbasmodelliC-serien.Monteringitillexempelstädskrubben,grovköketellerbadrummet(stänkskyddad).Produktkod:82380EAN:6416198823804VVS-kod:6901020Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:1800WUndertryckmax:30Längd:35cmHöjd:59.5cmBredd:35cmVikt:9100gDammbehållare,volym:13lSugröretsmaximalalängd:35mLjudnivå:57LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass(IPX):4Garantitid(år):5Allaway-C-30-Premium-centraldammsugare-Stålhölje,-montering-i-städskrubb-eller-våtrum.-För-nya-och-befintliga-medelstora-bostäder-där-längden-på-rörlinjerna-från-centralenheten-till-sugdosan-längst-bort-är-max.-35-m.-Dammbehållare-13-l.-Liten,-men-effektiv-basmodell-i-C-serien.-Montering-i-till-exempel-städskrubben,-grovköket-eller-badrummet-(stänkskyddad).-Produktkod:-82380EAN:-6416198823804VVS-kod:-6901020Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-1800WUndertryck-max:-30Längd:-35cmHöjd:-59.5cmBredd:-35cmVikt:-9100gDammbehållare,-volym:-13lSugrörets-maximala-längd:-35mLjudnivå:-57Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass-(IPX):-4Garantitid-(år):-5

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt