SV

Allaway A 60 centraldammsugare

Centraldammsugare av stål för tekniskt utrymme eller förråd.

För nya och befintliga stora bostäder där längden på rörlinjerna från centralenheten till sugdosan längst bort är max. 60 m. Soft start-tekniken är skonsam för motorn. Dammbehållare 20 l.

Hitta återförsäljare

Allaway A 60 centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82370
 • EAN: 6416198823705
 • VVS-kod: 6901019
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 2200W
 • Undertryck max: 35kPa
 • Längd: 340mm
 • Höjd: 730mm
 • Bredd: 340mm
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 60m
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Stänkskyddad
 • Kapslingsklass (IPX): 4
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayA60centraldammsugareCentraldammsugareavstålförteknisktutrymmeellerförråd.Förnyaochbefintligastorabostäderdärlängdenpårörlinjernafråncentralenhetentillsugdosanlängstbortärmax.60m.Softstart-teknikenärskonsamförmotorn.Dammbehållare20l.Produktkod:82370EAN:6416198823705VVS-kod:6901019Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:2200WUndertryckmax:35kPaLängd:340mmHöjd:730mmBredd:340mmDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:60mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass(IPX):4Garantitid(år):5Allaway-A-60-centraldammsugare-Centraldammsugare-av-stål-för-tekniskt-utrymme-eller-förråd.-För-nya-och-befintliga-stora-bostäder-där-längden-på-rörlinjerna-från-centralenheten-till-sugdosan-längst-bort-är-max.-60-m.-Soft-start-tekniken-är-skonsam-för-motorn.-Dammbehållare-20-l.-Produktkod:-82370EAN:-6416198823705VVS-kod:-6901019Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-2200WUndertryck-max:-35kPaLängd:-340mmHöjd:-730mmBredd:-340mmDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-60mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass-(IPX):-4Garantitid-(år):-5

Ersättande produkter:

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt