SV

Allaway A 40 LCD centraldammsugare

Hitta återförsäljare

Allaway A 40 LCD centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82270
 • EAN: 6416198822708
 • VVS-kod: 6901006
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 1700W
 • Undertryck max: 32kPa
 • Längd: 340mm
 • Höjd: 730mm
 • Bredd: 340mm
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 45m
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayA40LCDcentraldammsugareProduktkod:82270EAN:6416198822708VVS-kod:6901006Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:1700WUndertryckmax:32kPaLängd:340mmHöjd:730mmBredd:340mmDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:45mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Allaway-A-40-LCD-centraldammsugare—Produktkod:-82270EAN:-6416198822708VVS-kod:-6901006Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-1700WUndertryck-max:-32kPaLängd:-340mmHöjd:-730mmBredd:-340mmDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-45mÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Ersättande produkter:

Motsvarande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt