Skip to content
SV

Allaway A 30 centraldammsugare

Centraldammsugare av stål för tekniskt utrymme eller förråd.

För nya och befintliga medelstora bostäder där längden på rörlinjerna från centralenheten till sugdosan längst bort är max. 35 m. Dammbehållare 20 l. Effektiv basmodell i A-serien.

Hitta återförsäljare

Allaway A 30 centraldammsugare

Produktdata

 • Produktkod: 82350
 • EAN: 6416198823507
 • VVS-kod: 6901017
 • Material: En brandsäker stålkonstruktion
 • Eleffekt: 1800W
 • Undertryck max: 30
 • Längd: 34cm
 • Höjd: 73cm
 • Bredd: 34cm
 • Vikt: 9900g
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 35m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Stänkskyddad
 • Kapslingsklass (IPX): 2
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Bruksanvisning
Monteringsanvisning

AllawayA30centraldammsugareCentraldammsugareavstålförteknisktutrymmeellerförråd.Förnyaochbefintligamedelstorabostäderdärlängdenpårörlinjernafråncentralenhetentillsugdosanlängstbortärmax.35m.Dammbehållare20l.EffektivbasmodelliA-serien.Produktkod:82350EAN:6416198823507VVS-kod:6901017Material:EnbrandsäkerstålkonstruktionEleffekt:1800WUndertryckmax:30Längd:34cmHöjd:73cmBredd:34cmVikt:9900gDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:35mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass(IPX):2Garantitid(år):5Allaway-A-30-centraldammsugare-Centraldammsugare-av-stål-för-tekniskt-utrymme-eller-förråd.-För-nya-och-befintliga-medelstora-bostäder-där-längden-på-rörlinjerna-från-centralenheten-till-sugdosan-längst-bort-är-max.-35-m.-Dammbehållare-20-l.-Effektiv-basmodell-i-A-serien.-Produktkod:-82350EAN:-6416198823507VVS-kod:-6901017Material:-En-brandsäker-stålkonstruktionEleffekt:-1800WUndertryck-max:-30Längd:-34cmHöjd:-73cmBredd:-34cmVikt:-9900gDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-35mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddStänkskyddadKapslingsklass-(IPX):-2Garantitid-(år):-5

Ersättande produkter:

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt