Skip to content
SV

Multifunktionsmunstycken Set 3 delar

Förpackningen med kombimunstycken innehåller tre olika munstycken: ett textilmunstycke, ett parkettmunstycke med naturborst för hårda golv och ett helt nytt mattmunstycke.

Med hjälp av setet med tre munstycken kan du effektivt dammsuga olika ytor i hemmet. Förpackningen innehåller: ett textilmunstycke för dammsugning av textilier, ett parkettmunstycke med äkta naturborst och ett helt nytt mattmunstycke, som gör att du nu kan dammsuga mattor ännu snabbare än tidigare. Munstyckenas ändstycken kan enkelt bytas tack vare snabblåsning.
Kan användas tillsammans med Allaways samtliga förlängningsskaft.

Hitta återförsäljare

Multifunktionsmunstycken Set 3 delar

Produktdata

  • Produktkod: 81151
  • EAN: 6416198811511
  • Vikt: 710g
MultifunktionsmunstyckenSet3delarFörpackningenmedkombimunstyckeninnehållertreolikamunstycken:etttextilmunstycke,ettparkettmunstyckemednaturborstförhårdagolvochettheltnyttmattmunstycke.Medhjälpavsetetmedtremunstyckenkandueffektivtdammsugaolikaytorihemmet.Förpackningeninnehåller:etttextilmunstyckefördammsugningavtextilier,ettparkettmunstyckemedäktanaturborstochettheltnyttmattmunstycke,somgörattdunukandammsugamattorännusnabbareäntidigare.Munstyckenasändstyckenkanenkeltbytastackvaresnabblåsning.
KananvändastillsammansmedAllawayssamtligaförlängningsskaft.Produktkod:81151EAN:6416198811511Vikt:710gMultifunktionsmunstycken-Set-3-delar-Förpackningen-med-kombimunstycken-innehåller-tre-olika-munstycken:-ett-textilmunstycke,-ett-parkettmunstycke-med-naturborst-för-hårda-golv-och-ett-helt-nytt-mattmunstycke.-Med-hjälp-av-setet-med-tre-munstycken-kan-du-effektivt-dammsuga-olika-ytor-i-hemmet.-Förpackningen-innehåller:-ett-textilmunstycke-för-dammsugning-av-textilier,-ett-parkettmunstycke-med-äkta-naturborst-och-ett-helt-nytt-mattmunstycke,-som-gör-att-du-nu-kan-dammsuga-mattor-ännu-snabbare-än-tidigare.-Munstyckenas-ändstycken-kan-enkelt-bytas-tack-vare-snabblåsning.
Kan-användas-tillsammans-med-Allaways-samtliga-förlängningsskaft.-Produktkod:-81151EAN:-6416198811511Vikt:-710g
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt