Skip to content
SV

X 30

X 30 En ekonomisk centralenhet som är enkel att montera och lämpar sig för små hus
och de flesta lägenheter. Rörlinjen är högst 30 meter lång.

En ekonomisk centralenhet som är enkel att montera och lämpar sig för små hus och de flesta lägenheter. Rörlinjen är högst 30 meter lång. Dammbehållarens volym 14 l
Samtliga modeller har ett tvättbart mikrofiberfilter.

Kan förmedlas till husets ventilationsaggregat som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger. Centralenheten kan monteras i teknikrum, förråd, varmgarage eller inomhus i grovkök, klädvård, städskåp eller annat lämpligt utrymme.

Ett kostnadsfritt bytespaket speciellt anpassat för byten av centralenheter medföljer, lämpligt att använda vid byten från Allaways KP, A modeller, DV 30 samt de flesta förekommande centralenheter på marknaden.

Hitta återförsäljare

X 30

Produktdata

 • Produktkod: 82460
 • EAN: 6416198824603
 • VVS-kod: 6901033
 • Eleffekt: 1300W
 • Höjd: 575mm
 • Bredd: 375mm
 • Vikt: 8700g
 • Dammbehållare, volym: 14l
 • Sugrörets maximala längd: 30m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

X30X30Enekonomiskcentralenhetsomärenkelattmonteraochlämparsigförsmåhus
ochdeflestalägenheter.Rörlinjenärhögst30meterlång.Enekonomiskcentralenhetsomärenkelattmonteraochlämparsigförsmåhusochdeflestalägenheter.Rörlinjenärhögst30meterlång.Dammbehållarensvolym14l
Samtligamodellerharetttvättbartmikrofiberfilter.

Kanförmedlastillhusetsventilationsaggregatsomsedanalltidautomatisktreglerarluftmängdennärdudammsuger.Centralenhetenkanmonterasiteknikrum,förråd,varmgarageellerinomhusigrovkök,klädvård,städskåpellerannatlämpligtutrymme.

Ettkostnadsfrittbytespaketspecielltanpassatförbytenavcentralenhetermedföljer,lämpligtattanvändavidbytenfrånAllawaysKP,Amodeller,DV30samtdeflestaförekommandecentralenheterpåmarknaden.Produktkod:82460EAN:6416198824603VVS-kod:6901033Eleffekt:1300WHöjd:575mmBredd:375mmVikt:8700gDammbehållare,volym:14lSugröretsmaximalalängd:30mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5X-30-X-30-En-ekonomisk-centralenhet-som-är-enkel-att-montera-och-lämpar-sig-för-små-hus
och-de-flesta-lägenheter.-Rörlinjen-är-högst-30-meter-lång.-En-ekonomisk-centralenhet-som-är-enkel-att-montera-och-lämpar-sig-för-små-hus-och-de-flesta-lägenheter.-Rörlinjen-är-högst-30-meter-lång.-Dammbehållarens-volym-14-l
Samtliga-modeller-har-ett-tvättbart-mikrofiberfilter.

Kan-förmedlas-till-husets-ventilationsaggregat-som-sedan-alltid-automatiskt-reglerar-luftmängden-när-du-dammsuger.-Centralenheten-kan-monteras-i-teknikrum,-förråd,-varmgarage-eller-inomhus-i-grovkök,-klädvård,-städskåp-eller-annat-lämpligt-utrymme.

Ett-kostnadsfritt-bytespaket-speciellt-anpassat-för-byten-av-centralenheter-medföljer,-lämpligt-att-använda-vid-byten-från-Allaways-KP,-A-modeller,-DV-30-samt-de-flesta-förekommande-centralenheter-på-marknaden.-Produktkod:-82460EAN:-6416198824603VVS-kod:-6901033Eleffekt:-1300WHöjd:-575mmBredd:-375mmVikt:-8700gDammbehållare,-volym:-14lSugrörets-maximala-längd:-30mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt