Skip to content
SV

Z 55

Z 55 Funktionell centralenhet med integrerad sugdosa. Z 55 är lämplig för mellanstora
– och större hus där rörlinjen är högst 55 meter lång.

Funktonell centralenhet med integrerad sugdosa, A 55 är lämplig för mellanstora – och större hus där rörlinjen är högst meter lång.

Dammbehållarens volym 20 l

Integrerad sugdosa. Samtliga modeller har ett tvättbart mikrofiberfilter. Kan förmedlas till husets ventilationsaggregat som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger. Centralenheten kan monteras i teknikrum, förråd, varmgarage eller inomhus i grovkök, klädvård, städskåp eller annat lämpligt utrymme.

Ett kostnadsfritt bytespaket speciellt anpassat för byten av centralenheter medföljer,
lämpligt att använda vid byten från Allaways KP, A modeller, DV 30 samt
de flesta förekommande centralenheter på marknaden.

Hitta återförsäljare

Z 55

Produktdata

 • Produktkod: 82540
 • EAN: 6416198825402
 • VVS-kod: 6901036
 • Eleffekt: 1900W
 • Höjd: 78cm
 • Bredd: 34.5cm
 • Vikt: 10800g
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 55m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Z55Z55Funktionellcentralenhetmedintegreradsugdosa.Z55ärlämpligförmellanstora
–ochstörrehusdärrörlinjenärhögst55meterlång.Funktonellcentralenhetmedintegreradsugdosa,A55ärlämpligförmellanstora-ochstörrehusdärrörlinjenärhögstmeterlång.

Dammbehållarensvolym20l

Integreradsugdosa.Samtligamodellerharetttvättbartmikrofiberfilter.Kanförmedlastillhusetsventilationsaggregatsomsedanalltidautomatisktreglerarluftmängdennärdudammsuger.Centralenhetenkanmonterasiteknikrum,förråd,varmgarageellerinomhusigrovkök,klädvård,städskåpellerannatlämpligtutrymme.

Ettkostnadsfrittbytespaketspecielltanpassatförbytenavcentralenhetermedföljer,
lämpligtattanvändavidbytenfrånAllawaysKP,Amodeller,DV30samt
deflestaförekommandecentralenheterpåmarknaden.Produktkod:82540EAN:6416198825402VVS-kod:6901036Eleffekt:1900WHöjd:78cmBredd:34.5cmVikt:10800gDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:55mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Z-55-Z-55-Funktionell-centralenhet-med-integrerad-sugdosa.-Z-55-är-lämplig-för-mellanstora
–-och-större-hus-där-rörlinjen-är-högst-55-meter-lång.-Funktonell-centralenhet-med-integrerad-sugdosa,-A-55-är-lämplig-för-mellanstora—och-större-hus-där-rörlinjen-är-högst-meter-lång.

Dammbehållarens-volym-20-l

Integrerad-sugdosa.-Samtliga-modeller-har-ett-tvättbart-mikrofiberfilter.-Kan-förmedlas-till-husets-ventilationsaggregat-som-sedan-alltid-automatiskt-reglerar-luftmängden-när-du-dammsuger.-Centralenheten-kan-monteras-i-teknikrum,-förråd,-varmgarage-eller-inomhus-i-grovkök,-klädvård,-städskåp-eller-annat-lämpligt-utrymme.

Ett-kostnadsfritt-bytespaket-speciellt-anpassat-för-byten-av-centralenheter-medföljer,
lämpligt-att-använda-vid-byten-från-Allaways-KP,-A-modeller,-DV-30-samt
de-flesta-förekommande-centralenheter-på-marknaden.-Produktkod:-82540EAN:-6416198825402VVS-kod:-6901036Eleffekt:-1900WHöjd:-78cmBredd:-34.5cmVikt:-10800gDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-55mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt