Skip to content
SV

Z 45

A 45 Ett ekonomiskt alternativ med integrerad sugdosa för mellanstora- och större hus där rör linjen är högst 45 m.

Ett ekonomiskt alternativ med intergrerad sugdosa för mellanstora- och större hus där linjen är högst 45m. Dammbehållarens volym 20 l

Integrerad sugdosa. Samtliga modeller har ett tvättbart mikrofiberfilter. Kan förmedlas till husets ventilationsaggregat som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger. Centralenheten kan monteras i teknikrum, förråd, varmgarage eller inomhus i grovkök, klädvård, städskåp eller annat lämpligt utrymme.

Ett kostnadsfritt bytespaket speciellt anpassat för byten av centralenheter medföljer,
lämpligt att använda vid byten från Allaways KP, A modeller, DV 30 samt
de flesta förekommande centralenheter på marknaden.

Hitta återförsäljare

Z 45

Produktdata

 • Produktkod: 82520
 • EAN: 6416198825204
 • VVS-kod: 6901035
 • Eleffekt: 1600W
 • Undertryck max: 30
 • Höjd: 780mm
 • Bredd: 345mm
 • Vikt: 10700g
 • Dammbehållare, volym: 20l
 • Sugrörets maximala längd: 45m
 • Ljudnivå: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Överströmsskydd
 • Överhettningsskydd
 • Garantitid (år): 5

Instruktioner och broschyrer

Broschyr
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Z45A45Ettekonomisktalternativmedintegreradsugdosaförmellanstora-ochstörrehusdärrörlinjenärhögst45m.Ettekonomisktalternativmedintergreradsugdosaförmellanstora-ochstörrehusdärlinjenärhögst45m.Dammbehållarensvolym20l

Integreradsugdosa.Samtligamodellerharetttvättbartmikrofiberfilter.Kanförmedlastillhusetsventilationsaggregatsomsedanalltidautomatisktreglerarluftmängdennärdudammsuger.Centralenhetenkanmonterasiteknikrum,förråd,varmgarageellerinomhusigrovkök,klädvård,städskåpellerannatlämpligtutrymme.

Ettkostnadsfrittbytespaketspecielltanpassatförbytenavcentralenhetermedföljer,
lämpligtattanvändavidbytenfrånAllawaysKP,Amodeller,DV30samt
deflestaförekommandecentralenheterpåmarknaden.Produktkod:82520EAN:6416198825204VVS-kod:6901035Eleffekt:1600WUndertryckmax:30Höjd:780mmBredd:345mmVikt:10700gDammbehållare,volym:20lSugröretsmaximalalängd:45mLjudnivå:64LpdB(A)+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid(år):5Z-45-A-45-Ett-ekonomiskt-alternativ-med-integrerad-sugdosa-för-mellanstora–och-större-hus-där-rör-linjen-är-högst-45-m.-Ett-ekonomiskt-alternativ-med-intergrerad-sugdosa-för-mellanstora–och-större-hus-där-linjen-är-högst-45m.-Dammbehållarens-volym-20-l

Integrerad-sugdosa.-Samtliga-modeller-har-ett-tvättbart-mikrofiberfilter.-Kan-förmedlas-till-husets-ventilationsaggregat-som-sedan-alltid-automatiskt-reglerar-luftmängden-när-du-dammsuger.-Centralenheten-kan-monteras-i-teknikrum,-förråd,-varmgarage-eller-inomhus-i-grovkök,-klädvård,-städskåp-eller-annat-lämpligt-utrymme.

Ett-kostnadsfritt-bytespaket-speciellt-anpassat-för-byten-av-centralenheter-medföljer,
lämpligt-att-använda-vid-byten-från-Allaways-KP,-A-modeller,-DV-30-samt
de-flesta-förekommande-centralenheter-på-marknaden.-Produktkod:-82520EAN:-6416198825204VVS-kod:-6901035Eleffekt:-1600WUndertryck-max:-30Höjd:-780mmBredd:-345mmVikt:-10700gDammbehållare,-volym:-20lSugrörets-maximala-längd:-45mLjudnivå:-64Lp-dB(A)-+/-2dBÖverströmsskyddÖverhettningsskyddGarantitid-(år):-5

Associativ produkter:

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt