Skip to content
SV
Zi-series-500px

Montering av centralenheterna i Allaway Z- och X-serien.

Det är enkelt att montera Allaways nya centralenheter. I de flesta fallen räcker det med en penna, en skruvmejsel och ett vattenpass som verktyg.

Z- och X-serien passar i samma väggstativ, vilket innebär att de monteras på samma sätt.

Se monteringsvideon 

1. Märk ut väggstativets plats.

Märk ut väggstativets plats och borra vid behov guidande hål beroende på väggmaterialet.

Obs! Välj monteringssättet med beaktande av materialet. Väggar av sten och gipsskivor, cement- och betongblock m.m. kräver olika typer av skruvar och väggpluggar.

MG_1183-1024x683

2. Tryck fast sug- och utblåsningsrören i väggstativet.

 

MG_1207-1024x683

3. Fäst väggstativet i sug- och utblåsningsrörsystemet och skruva fast stativet.

 

MG_1244

4. Anslut lågspänningsledningen.

Anslut lågspänningsledningen i kontakten och skruva fast ledningarna med hjälp av skruvarna. Kontrollera att ledningarna skruvats fast ordentligt.

 

 

MG_1249

5. Tryck fast kontakten i väggstativet.

Montera kontakten i väggstativet genom att trycka den på plats, såsom visas på bilden. Kontakten knäpps på plats.

6. Montera väggstativets lock.

Placera väggstativets lock på plats och kontrollera att det är vågrätt. Skruva fast locket med de medföljande skruvarna.

Obs! Det är viktigt att locket är vågrätt, i annat fall står centralenheten snett.

7. Lyft centralenheten på plats.

Lyft centralenheten på väggfästet och tryck den på plats. När enheten låses på plats i stativet, hörs ett knäpp. Därefter ska du göra följande:

8. Anslut lågspänningsledningen i väggställningen.
9. Anslut strömkabeln i uttaget.
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt