Skip to content
SV

Gamla bruks- och underhållsanvisningar

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Gamla bruks- och underhållsanvisningar

Bruks- och underhållsanvisningar för centraldammsugarna AW 1700, 1900, 2000 och Combo

Bruks- och underhållsanvisningar för centralenheterna CV 1750 och CV 1950

Bruks- och underhållsanvisning för C-seriens centralenhet med radiostart

Monterings- och bruksanvisning för DR2-fjärrkontroll

Monterings- och bruksanvisning för CX-doskontroll

Monterings- och bruksanvisning för DR1-fjärrkontroll

Monterings- och bruksanvisning för centralenheterna CV-1100 och CV-1350
Byte av CV-1350-B-EU-CA:s dammpåse och filter
Anvisningen gäller centralenheter som tillverkades för den finländska marknaden mellan juni 1991 och juni 1993. Anvisningen gäller om modellens konstruktion inte har uppdaterats till en nyare. Modellerna CV-1100 och CV-1350 har tidigare tillverkats från år 1986 samt efter sommaren 1993 ända till slutet av 1997. Äldre centralenheter är utrustade med ett tvättbart textilfilter, men inte värmeskydd. I nyare centralenheter tillverkade efter 1993 finns det förutom värmeskydd även överströmsskydd, vars funktion beskrevs i den nyare produktens anvisning.

Underhållsanvisning för de textilfilterförsedda centralenheterna CV-1350, CV-1100 och Santra

Monteringsanvisning för Allaways centraldammsugarsystem
Anvisningen lämpar sig för objekt i vilka man monterar Classic-doslock.

Monterings- och underhållanvisning för centraldammsugarsystemet Allabort
Monteringsanvisning för centraldammsugarsystem med 41 mm rörsystem från slutet av 1980-talet. Anvisningen innehåller bruksanvisningar för centralenheterna KP-1000 Junior, KP-1400, CV-1100 och CV-1350 Parmair. Centralenheterna CV-1100 och CV-1350-Parmair innehåller textilfilter.

Byte av filter i centralenheten KP-1000 Junior
Textilfilter till modellen KP-1000 Junior finns inte längre tillgängliga hos Allaway. Allaway rekommenderar att konstruktionen i centralenheten KP-1000 Junior uppdateras till en nyare version genom att hos en auktoriserad Allaway-servicefirma låta installera ett filter.

Monterings- och bruksanvisning för centraldammsugarna KP-1500 och KP-1800
Anvisningen gäller för centralenheterna KP-1500, KP-1500-Eu, KP-1800 och KP-1800-Eu, som har tillverkats under åren 1990–1993 (juni). Anvisningen gäller om maskinens konstruktion inte har uppdaterats till en nyare. I centralenheterna KP-1500-B-Eu och KP-1800-B-Eu fanns från 1993 ett överströmsskydd och ett överhettningsskydd för turbinen. Information om deras funktion fanns i de aktuella enheternas bruksanvisning.

Bruksanvisning för föravskiljare EE-10

Bruksanvisning för föravskiljare EE-22

Monterings- och bruksanvisning för centraldammsugaren Ufox-Santra

 

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt