Skip to content
SV

Radhus i ett plan byggt på 90-talet

Asentaminen 90-luvun rivitaloon

Centralenhet

I radhus används vanligtvis centralenheterna i den tysta C-serien, så också i det här fallet. Vindfånget är lite väl trångt, varför centralenheten placeras i städskrubben. Centralenhetens väggfäste monterades i konsoler till väggfästen i skrubbens bakvägg och centralenhetens utliggare fästes i konsolen. Efter monteringen av rörsystemet lyftes centralenheten på konsolen. Ett eluttag installerades intill maskinen.

Rörsystem

Den här fastigheten hade ett rejält sadeltak och byggnaden var i ett plan, vilket gjorde det enklast att montera rörsystemet i takbjälklaget. På så sätt kunde man även montera sugdosan på en central plats i bostaden. För sug- och utblåsningsröret borrades hål med en diameter om 50 millimeter genom det övre skåpet i takbjälklaget. I takbjälklaget avlägsnades isoleringen ovanpå mellanväggen för att mellanväggens överstycke skulle fås fram vid sugdosan. Ett hål till dammröret borrades i stycket. Vinkelanslutningen trycktes in i dammröret och lågspänningsledningen fästes i dammröret. Dammröret tryckets in i mellanväggen tills sugdosans vinkelanslutning var vid hålet, som gjorts för sugdosan. Dammröret monterades via takbjälklaget i centralenhetens väggfäste. Utblåsningsröret placerades via takbjälklaget genom ytterväggen under takfoten. En ljuddämpare monterades på utblåsningsröret på vinden. Utblåsningsventilen fästes slutligen under takfoten i fasadväggens beklädnad.

Sugdosor

Via takbjälklaget kom man i bostaden åt centrala platser med dammröret, vilket innebar att en sugdosa räckte för städningen av den här bostaden. Materialet i mellanväggen var gipsskiva och därför borrades fästen avsedda för gipsskivor vid sugdosans monteringshål. Först därefter borrades hålet med en diameter om 50 millimeter för sugdosan. När dammröret hade monterats innanför mellanväggen, kapades en lagom bit av förlängningsstycket, som användes till att stödja sugdosans vinkelanslutning mot den bakre väggplattan. Därefter anslöts lågspänningsledningarna till sugdosan och dosans lock skruvades fast i fästena.

Övrigt att observera

Slutligen gjordes öppningar för kylluft i skrubben som centralenheten placerades i, i enlighet med monteringsanvisningarna.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt