Skip to content
SV

Trähus i ett och ett halvt plan byggt på 80-talet

Centralenhet

I vårt exempelhus fanns ett rymligt förrådsrum var vi kunde installera centralenheten Z 35. Centralenhetens fästkrok lades i väggen på cirka 120 cm höjd.

Rörsystem

I ovanvåningens vindsutrymme borrades ett hål för dammröret i förrådet. I förrådet monterades röret som utanpåliggande montering och utblåsningsröret leddes ut genom ytterväggen. I utblåsningsröret monterades en utblåsningsljuddämpare som tilläggsutrustning. På ovanvåningen placerades sugdosan intill vindsdörren. För sugdosan på nedervåningen monterades cirka tre meter dammrör utmed golvet på vinden och därifrån borrades ett hål till klädkammaren på nedervåningen. Dammröret monterades på väggen i klädkammaren och rörets ände leddes till sugdosan intill dörren.

Sugdosor

Båda sugdosorna i det här exemplet monterades i en spånskivsvägg så att sugdoselocket fästes i väggskivan och locket anslöts till rörsystemet med hjälp av sugdosans förlängningsstycke. Dammröret och sugdosans vinkelanslutning fästes på andra sidan väggen. Övervåningens vindsvägg var på grund av värmeisoleringen så bastant att man behövde två förlängningsstycken efter varandra.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt