Skip to content
SV

Suterränghus i två våningar byggt på 70-talet

Asentaminen 70-luvun taloon

Centralenhet

I det här suterränghuset byggt på 70-talet installerades centralenheten C 30 i grovköket på nedervåningen. Vid installationen av rörsystemet bestämde man sig för att utnyttja skåpens övre fris, varför man valde att placera centralenheten på det fria väggutrymmet ovanför tvättkorgen.

Rörsystem

För sug- och utblåsningsrören borrades hål genom överskåpet. Den övre frisens frontpanel lossades försiktigt, så att man kunde installera rören. På samma plats på ovanvåningen fanns en klädkammare i vilken ett hål med en diameter på 50 millimeter borrades i mellanbjälklaget. I klädkammaren monterades dammröret i hörnet och för sugdosan borrades ett hål på 90 cm höjd. På nedervåningen monterades dammröret i det sista skåpet i skåpsystemets övre sockel. I skåpets hyllor borrades hål genom vilka dammrörets ände leddes till sugdosans monteringshöjd. Utblåsningsröret monterades i skåpsystemets övre sockel ända till mellanbjälklaget och därifrån utmed takkanten till ytterväggen. Via ett hål med en diameter på 50 mm i väggen leddes utblåsningsröret ut.

Sugdosor

På båda våningarna monterades en sugdosa genom den cirka 10 centimeter tjocka spånskiveväggen. Först borrade man ett hål med en diameter på 50 mm genom väggen åt sugdosan. Sugdosans vinkelanslutning monterades i änden på dammröret. På ovanvåningen fästes dammröret i klädkammaren och på nedervåningen i väggen inuti skåpet. Därefter sågades ett rör i lämplig längd av förlängningsstycket. Slutligen skruvades sugdoselocket fast med skruvar i väggskivan.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt