Skip to content
SV

Småhus med sadeltak byggt på 60-talet

60-luvun pientalo

Centralenhet

Vårt exempelhus är ett litet hus med sadeltak som byggdes på 60-talet. Huset hade inte separata förrådsutrymmen, vilket innebär att centralenheten installerades inne i huset. Ett lämpligt ställe för installationen hittades i städskrubben i hallen. Placeringsplatsen styrde vårt centralenhetsval till den tysta C-serien. Användarens slutliga val blev modellen C 30.

Rörsystem

Dammröret monteras inne i skrubben. Dammröret leddes först nedåt från centralenhetens väggfäste. Därefter användes en 90° vinkel och rörets ände leddes upp till sugdosan på skrubbväggen till cirka 70 centimeters höjd. För utblåsningsröret borrades hål med 50 mm diameter i överdelen av skrubben och genom innertakskonstruktionen till vindsbjälklaget. Utblåsningsröret monterades i vindsbjälklaget under cirka 50 mm tjock isolerull. I utblåsningsröret i vindsbjälklaget monterades även en ljuddämpare. Utblåsningsrörets ände hamnade byggnadens fronton, där även utblåsningsventilen monterades.

Sugdosor

Skrubben som centralenheten installerades i var belägen på en relativt central plats i huset. Således behövdes endast en sugdosa, som monterades i väggen i samma skrubb som centralenheten hade placerats i. För montageställningen borrades ett hål med en diameter på 75 mm i väggen i skrubben. Doslocket till sugdosan skruvades fast i montageställningen utifrån.

Övrigt att observera

Slutligen gjordes öppningar för kylluft i skrubben i enlighet med monteringsanvisningarna. Nedtill på skrubbens hyllkant sågades en kanal om 30 millimeter horisontellt i dörröppningen och i överdelen gjordes motsvarande öppningar ovanför centralenheten. På det här sättet kommer luften som värmts upp av centralenheten åt att cirkulera ut från skrubben. Innan enheten togs i bruk, installerade en elinstallatör ett eluttag i skrubben utrustat med en 10 A långsam säkring.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt