Skip to content
SV

Traditionellt trähus byggt på 50-talet

50-luvun puutalo

Centralenhet

I det här trähuset byggt på 50-talet valdes det varma källarutrymmet som placeringsplats för centralenheten. Installationsplatsen var ett obebott utrymme som klassificerats som förrådsutrymme, varför man som centralenhet valde den Z 35-modellen. Centralenheten installerades till höger om trappan, i källarvåningens mellanvägg nära ett eluttag. Därifrån fick man till stånd en kort väg ut från centralenheten för utblåsningsröret.

Rörsystem

Vid placeringen av rörsystemet bestämde man sig för att utnyttja panelväggen i trapphuset. På första våningen lossades de två panelerna längst ut i kanten mot trappan som går ned till källaren och man sågade ut plats för röret i väggreglarna. För sugdosan på första våningen borrades ett hål genom väggen. Efter rörmonteringen spikades väggpanelerna tillbaka och på så sätt kunde man dölja dammröret. Källarvåningen hade byggts av gjutna betongväggar, varför man där gjorde en utanpåliggande montering av dammröret. För dammsugarens utblåsningsrör gjordes ett hål i ytterväggen och utblåsningsventilen fästes på plats utifrån, så att helheten blev såväl snygg som funktionell. På ovanvåningen hamnade dammrörets ände i vindsutrymmet mellan ytterväggen och inomhusutrymmet, varifrån röret förlängdes till vindsutrymmets vägg. Hålet för sugdosan borrades på 90 centimeters höjd. Efter installationen värmeisolerades röret som kvarblev i det kalla utrymmet med 50 mm isolerull.

Sugdosor

I monteringen av rörsystemet utnyttjades väggen intill trappan. Trappan är belägen ungefär i mitten av huset. Hela huset kunde städas med hjälp av en åtta meter lång sugslang när man installerade en sugdosa i samma vägg på alla våningar. Till sugdosan i källaren skaffades en täckkåpa för utanpåliggande montering som tilläggsutrustning.

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt