Skip to content
SV

Köp av dammsugare till ett färdigt hus

I ett färdigt hem är det enklast att montera dammsugarens rör i takbjälklaget eller i mellanbjälklaget i hus med flera våningar. Rören till sugdosorna strävar man alltid efter att placera i mellanväggar. Det rekommenderas att rören från en sugdosa till en annan och från sugdosorna till centralenheten dras ovanifrån, via takbjälklaget eller vinden. Utöver väggkonstruktionerna kan dammrören även monteras i skåpsocklar eller i skrubbar. Om man vill montera sugdosorna ovanpå ytor används en täckkåpa för utanpåliggande montering som finns som tilläggsutrustning, för att fullända monteringen.

Exempel på montering av centraldammsugare i olika typer av bostäder.

Genom att utveckla tydliga alternativ har Allaway underlättat konsumentens val.

Centralenhetsserien väljs efter placeringsplatsen. Storleken på centralenheten väljs efter längden på den längsta sugrörslinjen. Städredskapen har förpackats i separata förpackningar med Premium- eller Standard-utrustning. Rören levereras färdiga i paket med en eller två sugdosor och alla nödvändiga delar. Alla delar kan vid behov även köpas separat. Det är lätt för säljaren att hjälpa till med planeringen om kunden tar med sig en planritning av hemmet. Planeringen hjälper kunden i beslutsfattandet.

Allaway återförsäljare

Allaway servicefirmor

Allaway international

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt