Skip to content
SV

Centraldammsugare till ett nytt hus

 

Placering av sugdosor

Centraldammsugarens sugdosor placeras med hänsyn till inredningen så att systemet når alla utrymmen som ska städas. Dammsugarslangen är 8, 9, 10 eller 12 meter lång, beroende på vad som ingår i städredskapsserien. När en centraldammsugare placeras i ett nytt hus, bör man vid upprättandet av planen även ta hänsyn till användningen av tillbehör som föravskiljare eller förlängningsbar sugslang. För föravskiljaren kan sugdosan monteras i närheten av en eldstad. En förlängningsbar sugslang kräver att det finns en sugdosa i hallen/köket samt i den omedelbara närheten av ett eventuellt grovkök.

 

keskuspölynimuri uuteen taloon

 

Montering av systemet i olika väggkonstruktioner

Sugdosorna är enklast att montera i mellanväggar av skivkonstruktion med trä- eller metallstomme. Sugdosorna kan även monteras i mellanväggar som muras eller gjuts. Sugdosorna placeras vanligtvis i höjd med strömbrytare eller i väggens nederdel i höjd med eluttagen. Vid nybygge kan rörsystemet även placeras innanför betonggjutning eller ett block, men då ska anslutningarna tejpas och rören fästas så, att de inte kommer åt att röra sig. Placeringen av rören på bilderna nedan är inte ändamålsenlig, utan avsikten med bilderna är att åskådliggöra hur installationen ser ut för olika väggkonstruktioner.

Se planering av centraldammsugarsystem och monteringsanvisning

 

Tallenna

Monteringsskeden

  1. Bestäm om du själv ska planera och montera systemet eller anlita professionell hjälp.
  2. Planera ett system för din bostad.
  3. Montera rörsystemet, lågspänningsledningar och montageställningar. Förankra rören stadigt.
  4. Montera startkretsarna för sugdosorna och montera doslocken.
  5. Montera centralenheten.
  6. Testa att systemet fungerar och är tätt innan konstruktionerna täcks över.
  7. Montera ett eller valfritt flera stativ för förvaring av städredskapen.
  8. Spara planeringsdokumenten i husmappen.
  9. Spara produktdekalerna och produkternas anvisningar i husmappen.

Kostnadsfri planeringstjänst!

Skicka din planritning till adressen info(at)allaway.fi.
Du får en kostnadsfri plan och specifikation på vilka tillbehör du behöver.

Om du har speciella önskemål för planen (t.ex. soplucka till köket, förhållandena för sugdosornas placeringsplatser etc.), kom ihåg att nämna dem i ditt meddelande, så att vi kan ta hänsyn till dina önskemål i planen!

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt