Skip to content
SV

Hälsosamt hem

Utgångspunkten för Allaways verksamhet är att förbättra livskvaliteten.

Hur man gör den vardagliga städningen enklare, trevligare och mindre tidskrävande. Att förbättra renheten i inomhusluften och påverka människors hälsa positivt har en nyckelposition i Allaways verksamhet.

Allaway Oy

Allaway Oy är ett finländskt företag, som grundades 1982 och som tillverkar Allaway-centraldammsugarsystem och Ufox-luftfuktare. Fabriken och verksamhetslokalerna är belägna i Jyväskylä i Mellersta Finland. Hundratusentals användare av Allaway-centraldammsugarsystem har gjort märket Allaway till en av Europas populäraste centraldammsugare.

Allaway belönar såväl användare hemma som krävande professionella användare med sina långlivade och högklassiga produkter. Allaway utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högklassiga centraldammsugarsystem och luftfuktare.

Inom företaget följs och upprätthålls ett kvalitetssystem i enlighet med standarden ISO9001:2008. Samtliga produkter kontrolleras före leverans och alla Allaway-anställda har förbundit sig att följa kvalitetskraven.

Internationella Allaway

Allaway levererar centraldammsugare till Europa, Ryssland samt Mellanöstern via sitt breda importnätverk. Allways rykte som tillförlitlig och högklassig systemleverantör öppnar hela tiden upp nya marknadsområden.

Ekologiskt fotavtryck

För oss är det viktigt vad vi lämnar efter oss. Därför är en viktig del av vårt kvalitetstänkande att i våra produkter använda material som belastar miljön så lite som möjligt.

I praktiken har vi upptäckt att i takt med att dammängden minskar när man dammsuger med en centraldammsugare, minskar även antalet gånger man behöver dammsuga, vilket i sin tur ger lägre energiförbrukning.

I våra centraldammsugare behöver man inte nödvändigtvis använda dammpåsar, vilket minskar mängden sopor som ackumuleras i hemmen. Om man ändå vill använda en dammpåse, behöver den tack vare sin stora storlek inte bytas ut tillnärmelsevis lika ofta som dammpåsen i en traditionell dammsugare. När man använder dammpåse, behöver filtret endast bytas ut vid behov.

Produktutveckling och kvalitet

Långsiktig egen produktutveckling är en av utgångspunkterna för Allaways verksamhet. Allaways produktplanering är ett samarbete mellan planerare och industriformgivare. Den eleganta utformningen och i minsta detalj filade tekniken och användbarheten garanterar produkter av hög kvalitet. Alla produkter genomgår en noggrann testningsprocess innan de släpps ut på marknaden.

Allaways testningsprocess genomförs i två skeden. I det första skedet testas produkterna av en oberoende, extern testningsorganisation. Produkterna som klarar testet får en märkning om godkännande, vilket är ett tecken på produkternas säkerhet och funktionalitet. I det andra skedet testas varje produkt ännu på Allaways egen produktutvecklingsavdelning.

Allaway Oy
We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt