Skip to content
SV

Alla har rätt till ren
inomhusluft

Det är inte oviktigt hurdan luft dammsugaren lämnar efter sig. Allaway anser att det är bäst om utblåsningsluften leds ut ur bostadslokaler. Därför är det bästa valet även för dig en centraldammsugare. Välj ren inomhusluft.

Renare inomhusluft – lättare att andas

Under ett dygn intar en person drygt en liter mat och två liter vatten, men andras in minst 15 000 liter luft. Luften som andas in har tveklöst en stor betydelse för hälsan. När man tillbringar mer än 90 procent av tiden inomhus, betonas särskilt inomhusluftens renhet.

Enligt undersökningar är en dålig kvalitet på inomhusluft en av de mest betydande faktorerna som ökar allergier.

Vid användning av centraldammsugare leds utblåsningsluften och mikrodammet, som innehåller hälsoskadliga dammpartiklar, ut via utblåsningsröret. På det här sättet minskar mängden allergener, som bland annat orsakar luftvägssymptom, och luften doftar fräscht. Också behovet av att torka damm minskar, eftersom dammsugningen inte ger upphov till något starkt luftflöde i rummet som sprider dammet.

Allaway-centraldammsugaren
är även tystgående

Driftljudet består enbart av suset från luften som förs genom munstycket.  Ljudet från centralenhetens motor hörs enbart i utrymmet där den är placerad.

Ergonomi

Med Allaways städredskap blir städningen enklare, trevligare och tidseffektivare.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid städredskapens funktionalitet, ergonomi och utformning. Redskapen måste vara högklassiga, bekväma att använda och vackra att se på. I utvecklingen av vår Premium-städredskapsserie har vi samarbetat med forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Allaways städredskap

 

Ett hållbart system som kan uppdateras är långlivat

Inhemska Allaway centraldammsugare är ett pålitligt och hållbart val som du kan uppdatera och komplettera med varierande städredskap och tilläggsutrustning. Allaway är också den enda tillverkaren av centraldammsugare som har ett komplett integrerat system med centralenhet, rörsystem och städredskap.

Garanti

Allaways centralenheter har tolv (12) månaders garanti från och med produktens överlåtelsedatum. För centralenheternas motorer lämnas fem (5) års garanti.

Garantivillkor

Allaway-6-4-sohvan-imurointia

Långlivade och hållbara Allaway-system håller generation efter generation i hemmet.

Allaway keskuspölynimurit

Centralenheter

Hos Allaway finns centralenheter för hem i olika storlekar och olika placeringsplatser. C-serien är avsedd för inomhusutrymmen och kan placeras till och med i städskrubben eller badrummet. A-serien, Combo och DV 30 är avsedda för varma förråd eller tekniska utrymmen. Allaways nykomling i centraldammsugarfamiljen är den lilla Duo, särskilt avsedd för höghus, radhus och fritidsbostäder. Duo kan monteras i princip var som helst i inomhus.

Bekanta dig med centralenheter här

Ett korrekt monterat Allaway-dammrörsystem kan inte igensättas och är underhållsfritt

Alla delar i Allaways dammrörsystem är genomtänkta. Efter lite planering monteras rörsystemet enkelt utan att man behöver lim eller specialverktyg. Rätt dimensionerade hörnstycken, släta och hållbara innerytor i rören, optimal rördiameter och täta anslutningar säkerställer att Allaway-rörsystemet har marknadens ledande flödesegenskaper. Snapparna i sugdosorna förhindrar att alltför stora föremål kommer in i rörsystemet som skulle kunna orsaka igensättning.

Rörsystemet kan monteras i hus av olika ålder och typ genom att utnyttja till exempel vindsbjälklag, skrubbar och trappor. Lika enkelt och bekymmersfritt kan man utvidga systemet i ett senare skede.

Bekanta dig med rörsystemen här

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt