SE

Vanliga frågor

Hur skiljer sig Allaway från traditionella dammsugare?

Eftersom frånluften blåses bort från bebodda rum, hålls inomhusluften ren. Efter dammsugningen blir inget damm kvar i luften. Eftersom man vid städningen endast hanterar slangen och munstycket, blir arbetet lätt. Den lätta slangen följer enkelt med över hinder och räckvidden från en sugdosa är förvånansvärt stor, oftast når slangen hela bostaden. Eftersom motorn inte hörs, blir städningen behagligt tyst.

Vad behöver jag till monteringen?

Centralenheten väljs efter placeringsplatsen. Rören är färdigpackade i förpackningar med en eller två sugdosor och de innehåller alla delar som behövs till monteringen. Givetvis kan delarna även fås separata. Det är lätt för säljaren att hjälpa till med planeringen om kunden tar med sig planritningen. Planen underlättar kundens beslutsfattande. I de mest krävande fallen kan man få planeringshjälp av Allaways fabrik.

Kan en centraldammsugare monteras på platser där den inte har placerats i byggnadsskedet?

Allaway är lätt att installera i färdiga egnahemshus och radhus eller höghuslägenheter. Rörsystemet är enklast att installera i takbjälklaget och i mellanbjälklaget i flervåningshus. De vertikala dragningarna görs till exempel inuti mellanväggar eller skrubbar. Till radhus eller höghuslägenheter kan man välja Duo. Duo passar även till en bostad, där utblåsningsluften inte kan blåsas ut. Monteringsarbetet tar vanligtvis inte mer än några timmar. Vid monteringen rekommenderas du ta hjälp av en utbildad montör. I Allaways eftermonteringsguide finns mer information och tips för olika typer av hus. Monteringsanvisningarna räcker för nybyggare.

Vilken centralenhet passar till vårt hem?

Den tystgående C-seriens centralenhet och Duon kan monteras inomhus, såsom i grovkök och skrubbar. Tack vare stänkvattenskyddet kan C-seriens centralenhet placeras till och med i ett badrum. A-seriens centralenheter är lämpliga för montering i varma förrådsrum. A 30 och A 40 är stänkvattenskyddade och A 50 är droppsäker. Effekturvalet har någonting för alla objekt.

Allaway-centralenheterna kan utrustas med dammpåse. Detta är till fördel särskilt för allergiker vid tömning av dammsugaren.

Vilka tillbehör erbjuder Allaway?

Allaways produkturval omfattar sopluckor, förlängningsbar sugslang, föravskiljare, ljuddämpare och säkringar för olika användningsändamål. Den förlängningsbara sugslangen består av en 1–4 meter lång flexibel slang. Den kan placeras i utrymmen där man ofta behöver dammsuga ett mindre område, såsom hallen eller köket. Föravskiljaren är avsedd bland annat för dammsugning av vatten, sand och grovt skräp samt utrustad med dammpåse även till dammsugning av finfördelat damm.

Blir rören igensatta om jag skulle råka suga upp ett större föremål?

Sugdosornas patenterade snappare stoppar alla föremål större än en liten legobit från att komma in i rörsystemet. I anslutningsböjen bakom sugdosan finns hela systemets brantaste böj, som stoppar stickor och andra långa föremål. Det egentliga dammet sugs smidigt igenom rörsystemet. Allaways rör har i tester konstaterats har oöverträffade flödesegenskaper.

Vad kostar Allaways centraldammsugarsystem?

Du kan bekanta dig med prisexempel för produkterna på sidan Produkter, men det slutliga erbjudandet får du av din Allaway-återförsäljare. Den högklassiga och uppskattade Allaway är en investering som höjer värdet på bostaden. Den är även en investering i boendekomfort och hälsa. Den underlättar det dagliga livet under flera år. Allaway är ett köp, som man är nöjd med.

Vilken centralenhetsmodell passar det gamla Allaway-systemet?
Vilka städredskap passar de gamla Allaway-sugdosorna?

Bekanta dig med guiden:

Vilken muff passar det gamla doslocket?

Om du vill kan du uppdatera de gamla sugdosorna varpå du får tillgång till alla nya städredskap. Mer information i guiden:

Delar som behövs till utbyte av doslock

Se videor:

Uppdatering av en gammal trädosa mot en ny

Uppdatering av en gammal Classic-dosa mot en ny

Hur identifierar jag vilken modell av sugslang med start i handtaget jag har?

Bekanta dig med guiden:

Fick du inte svar på din fråga?

Skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst på adressen: info(at)allaway.fi

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Ta kontakt