Skip to content
RU

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 §

Rekisterinpitäjä

Allaway Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Meistä on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietoja keräämme, ja tunnet henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Allaway Oy ”rekisterinpitäjä” kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia tässä tietosuojaselosteessa selostettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään verkkosivujen käyttöä, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän lähettämistä varten. Rekisterinpitäjä sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita tähän sovellettavia, Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Keräämme tietoja teknisesti, kun käytät verkkosivujamme. Tämä tieto saattaa sisältää IP-osoitteesi sekä pyyntöjesi ja toimintojesi ajankohdat verkkopalvelussamme.

Parantaaksemme verkkosivuja ja palveluamme rekisterinpitäjä voi myös käyttää työkaluja tai kolmansien osapuolien analytiikkaohjelmistoa kerätäkseen ja käyttääkseen tietoja, joita ei yhdistetä yksittäiseen asiakkaaseen.

Yllä mainittu informaatio kerätään rekisteröidyiltä verkkosivujen käytön yhteydessä. IP-osoitteet, käyttöjärjestelmät, kirjautumisajankohdat, selaintyypit ja kieli sekä ohjaavan verkkosivuston osoite voidaan kerätä automaattisesti. Rekisterinpitäjä voi käyttää tätä informaatiota tarkkaillakseen ja analysoidakseen verkkosivujen käyttöä.

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat osarekisterit:

My Allaway

My Allaway-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien tiedot sisältävä asiakasrekisteri. Rekisterissä ylläpidetään rekisteröityjen osalta seuraavia tietoja:

 • nimi- ja osoitetiedot;
 • puhelinnumerot;
 • sähköpostiosoite;
 • IP-osoite;
 • yhteysloki.

Asiakasrekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään verkkosivujen käytön yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit.

Sidosryhmien edustajien tiedot sisältävä markkinointirekisteri

Sidosryhmien edustajien tiedot sisältävä markkinointirekisteri, on tallennettu rekisterinpitäjän asiakkuudenhallintajärjestelmään.

Rekisterinpitäjän markkinointirekisterissä ylläpidetään rekisteröityjen osalta seuraavia tietoja:

 • organisaatio ja asema;
 • nimi- ja osoitetiedot;
 • puhelinnumerot;
 • sähköpostiosoite;
 • IP-osoite;
 • yhteysloki;
 • muut sidosryhmien edustajien suostumuksella saadut tiedot.
Markkinointirekisteri

Markkinointirekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään asiakastapaamisissa tai muussa yhteydenpidossa. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Allaway Oy:n ja asiakkaan/toimittajan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan/henkilön antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja verkkosivujen turvallisuuden takaamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi käyttää ulkoisia palveluntarjoajia palvelun teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi, kuten postitus-, kuljetus- tai sähköpostipalvelun tarjoajia, maksupalvelujen tarjoajia ja tietojen analysoijia. Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietoja tarpeen mukaan edellä mainituille palveluntarjoajille, jotta ne voivat tarjota palvelujaan rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen osalta osa tiedoista sijaitsee fyysisesti rekisterinpitäjän ulkopuolisilla palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Henkilötietojen säilytysaika

Allaway Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilyttämiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin pääsy niiden sisältämiin tietoihin on vain rekisterinpitäjällä. Tietojen käyttö on suojattu määritellyin käyttöoikeuksin, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat myös suojattuja käyttäjätunnuksella, salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Palvelimet, joilla ylläpidetään tietokantoja, sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietokantoja pääsevät käsittelemään vain rekisterinpitäjän siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan evästeitä (cookie). Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy rekisteröidyn tietokoneelle ja jonka avulla verkkosivusto voi ylläpitää istuntoa käytön ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Palvelun käytöstä voidaan kerätä anonyymejä tietoja Google Analytics -ohjelmalla. Rekisteröity voi estää Google Analytics -evästeiden käytön osoitteessa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan hänen tulee lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle noudattamalla kyseisissä sähköposteissa olevia ohjeita. Mikäli kieltäydyt vastaanottamasta kyseisiä sähköposteja, Rekisterinpitäjä voi silti lähettää sinulle muuta kuin markkinointiin liittyvää asiakasviestintää, kuten sähköposteja liittyen rekisterinpitäjän toimintaan.

Muutokset ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tällä sivustolla. Muutoksilla ei heikennetä rekisteröityjen oikeuksia ilman rekisteröidyn suostumusta. Rekisterinpitäjä tiedottaa olennaisista muutoksista erikseen verkkosivujen kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus koska tahansa ottaa yhteys rekisterinpitäjään alla olevaan osoitteeseen:

Allaway Oy

Y-tunnus:

0176280-8

Osoite

Kangasvuorentie 32, 40340 JYVÄSKYLÄ, Suomi/Finland

Puhelin

+358 (0) 207 210 600

Fax:

+358 (0) 207 210 699

E-mail:

info(at)allaway.fi

www:

www.allaway.fi

Yhteyshenkilö:

Tiina Savolainen, Markkinoinnin projektipäällikkö

We use cookies to improve user experience. By your continued use of this site you accept such use. Read more about our cookie policy and privacy policy.
Close
Контактная информация