Skip to content
FI

Ufox puhdistusjauhe

Ufox puhdistujauhe Ufox ilmankostuttimien kalkki- ja epäpuhtauksien puhdistamiseen

Ufox ilmankostutin laitteesta ei liukene epäpuhtauksia veteen tai ilmaan, mutta vedestä voi jäädä ajan myötä kalkkisaastumia. Huoltaminen on helppoa Ufox -puhdistusjauheella, jolla voidaan poistaa vedestä tiivistynyt kalkkikerrostuma sekä muut mineraalit vesisäiliöstä ja vastuksista.

Pakkaus sisältää 2 kpl 50 g puhdistusjauhepussia. Tuote soveltuu käytettäväksi Ufox ilmankostuttimien (HK2 ja U3S) puhdistamiseen.

Käyttöohje
Irrota kostutin sähköverkosta. Huuhtele altaasta helposti irtoava lika. Kaada altaaseen vesi, niin että vastus peittyy (malli 3S: 1,0-1,7 litraa, malli HK 2: 0,7-1,2 litraa). Lisää tämän jälkeen pussillinen (50g) puhdistusjauhetta veteen. Anna liuoksen vaikuttaa 1-24 tuntia. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa. Huuhtele kostuttimen pohjalle saostunut
liete huolellisesti runsaalla vedellä.

Vältä hengittämästä höyryjä! Varo kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Ufox-puhdistusainetta ei saa sekoittaa minkään muun puhdistusaineen kanssa.
Alä käytä ainetta sinkki-, alumiini-, posliini-, emali-, kromipinnoilla. Vettä ei saa päästää sähkölaitteisiin. Jätteiden käsittely Runsaalla vedellä laimennettuna: viemäriin.
Käyttämätön puhdistusjauhe: ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Säilytys
Säilytä kuivassa, viileässä ja tuuletetussa tilassa. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Etsi jälleenmyyjä

Ufox puhdistusjauhe

Tuotetiedot

  • Nimiketunnus: 81141
  • EAN: 6416198811412
  • Paino: 110g

Ohjeet ja esitteet

Käyttöohje

UfoxpuhdistusjauheUfoxpuhdistujauheUfoxilmankostuttimienkalkki-jaepäpuhtauksienpuhdistamiseenUfoxilmankostutinlaitteestaeiliukeneepäpuhtauksiaveteentaiilmaan,muttavedestävoijäädäajanmyötäkalkkisaastumia.HuoltaminenonhelppoaUfox-puhdistusjauheella,jollavoidaanpoistaavedestätiivistynytkalkkikerrostumasekämuutmineraalitvesisäiliöstäjavastuksista.

Pakkaussisältää2kpl50gpuhdistusjauhepussia.TuotesoveltuukäytettäväksiUfoxilmankostuttimien(HK2jaU3S)puhdistamiseen.

Käyttöohje
Irrotakostutinsähköverkosta.Huuhtelealtaastahelpostiirtoavalika.Kaadaaltaaseenvesi,niinettävastuspeittyy(malli3S:1,0-1,7litraa,malliHK2:0,7-1,2litraa).Lisäätämänjälkeenpussillinen(50g)puhdistusjauhettaveteen.Annaliuoksenvaikuttaa1-24tuntia.Käytätarvittaessapehmeääharjaa.Huuhtelekostuttimenpohjallesaostunut
lietehuolellisestirunsaallavedellä.

Vältähengittämästähöyryjä!Varokemikaalinjoutumistaihollejasilmiin.

Ufox-puhdistusainettaeisaasekoittaaminkäänmuunpuhdistusaineenkanssa.
Aläkäytäainettasinkki-,alumiini-,posliini-,emali-,kromipinnoilla.Vettäeisaapäästääsähkölaitteisiin.JätteidenkäsittelyRunsaallavedellälaimennettuna:viemäriin.
Käyttämätönpuhdistusjauhe:ongelmajätteenkeräyspisteeseen.

Säilytys
Säilytäkuivassa,viileässäjatuuletetussatilassa.Säilytälastenulottumattomissa.Nimiketunnus:81141EAN:6416198811412Paino:110gUfox-puhdistusjauhe-Ufox-puhdistujauhe-Ufox-ilmankostuttimien-kalkki–ja-epäpuhtauksien-puhdistamiseen-Ufox-ilmankostutin-laitteesta-ei-liukene-epäpuhtauksia-veteen-tai-ilmaan,-mutta-vedestä-voi-jäädä-ajan-myötä-kalkkisaastumia.-Huoltaminen-on-helppoa-Ufox–puhdistusjauheella,-jolla-voidaan-poistaa-vedestä-tiivistynyt-kalkkikerrostuma-sekä-muut-mineraalit-vesisäiliöstä-ja-vastuksista.

Pakkaus-sisältää-2-kpl-50-g-puhdistusjauhepussia.-Tuote-soveltuu-käytettäväksi-Ufox-ilmankostuttimien-(HK2-ja-U3S)-puhdistamiseen.

Käyttöohje
Irrota-kostutin-sähköverkosta.-Huuhtele-altaasta-helposti-irtoava-lika.-Kaada-altaaseen-vesi,-niin-että-vastus-peittyy-(malli-3S:-1,0-1,7-litraa,-malli-HK-2:-0,7-1,2-litraa).-Lisää-tämän-jälkeen-pussillinen-(50g)-puhdistusjauhetta-veteen.-Anna-liuoksen-vaikuttaa-1-24-tuntia.-Käytä-tarvittaessa-pehmeää-harjaa.-Huuhtele-kostuttimen-pohjalle-saostunut
liete-huolellisesti-runsaalla-vedellä.-

Vältä-hengittämästä-höyryjä!-Varo-kemikaalin-joutumista-iholle-ja-silmiin.

Ufox-puhdistusainetta-ei-saa-sekoittaa-minkään-muun-puhdistusaineen-kanssa.
Alä-käytä-ainetta-sinkki-,-alumiini-,-posliini-,-emali-,-kromipinnoilla.-Vettä-ei-saa-päästää-sähkölaitteisiin.-Jätteiden-käsittely-Runsaalla-vedellä-laimennettuna:-viemäriin.
Käyttämätön-puhdistusjauhe:-ongelmajätteen-keräyspisteeseen.

Säilytys
Säilytä-kuivassa,-viileässä-ja-tuuletetussa-tilassa.-Säilytä-lasten-ulottumattomissa.-Nimiketunnus:-81141EAN:-6416198811412Paino:-110g

Liittyvät tuotteet:

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä