Skip to content
FI

Ufox U3S ilmankostutin valkoinen

Ilmankostutin laajempien huonetilojen (100 neliöön saakka) kostuttamiseen.

5,1 litran vesisäiliölllä varustettu tehokas ilmankostutin esimerkiksi olohuonetiloihin.
Suositeltava suhteellinen huoneilman kosteus on 30-45 % ja useimmissa tiloissa jäädään reilusti alle tämän erityisesti talvikaudella.

Kuiva sisäilma aiheuttaa oireita, joita ovat:
hengitysteiden ärsytys, kuiva yskä, väsymys, silmien kutina, ihon kuivuminen ja tukkoinen olo.

Tutkimusten mukaan höyrystävä ilmankostutin on ilmankostutintyypeistä paras, koska siinä vesi kuumennetaan riittävästi eli ilman kostuttaminen on hygieenisintä. Ufox-ilmankostutin kostuttaa huoneilman höyrystämällä ja se siksi on bakteeriton. Ufox-ilmankostutin on myös äänetön eikä se häiritse yöunta.

Vesisäiliössä olevan veden lämpötila on noin 65-80ºC ja höyryn lämpötila 50-60ºC. Kostutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun veden pinta laskee lämpöelementin tasalle. U3S mallissa on kaksi höyrytystehoa, 1-teho vastaa noin 0,4 litraa tunnissa ja ½-teho noin 0,2 litraa tunnissa. Laitteen sähköteho on 160 tai 320 W/230 V. 3S -ilmankostutin kuluttaa energiaa 0,12-0,36 kWh/h riippuen jännitteestä ja valitusta tehoasetuksesta.

Etsi jälleenmyyjä

Ufox U3S ilmankostutin valkoinen

Tuotetiedot

  • Nimiketunnus: 81570
  • EAN: 6416198815700
  • Pituus: 38cm
  • Korkeus: 22cm
  • Leveys: 38cm
  • Paino: 2700g

Ohjeet ja esitteet

Esite
Käyttöohje

UfoxU3SilmankostutinvalkoinenIlmankostutinlaajempienhuonetilojen(100neliöönsaakka)kostuttamiseen.5,1litranvesisäiliölllävarustettutehokasilmankostutinesimerkiksiolohuonetiloihin.
Suositeltavasuhteellinenhuoneilmankosteuson30-45%jauseimmissatiloissajäädäänreilustialletämänerityisestitalvikaudella.

Kuivasisäilmaaiheuttaaoireita,joitaovat:
hengitysteidenärsytys,kuivayskä,väsymys,silmienkutina,ihonkuivuminenjatukkoinenolo.

Tutkimustenmukaanhöyrystäväilmankostutinonilmankostutintyypeistäparas,koskasiinävesikuumennetaanriittävästieliilmankostuttaminenonhygieenisintä.Ufox-ilmankostutinkostuttaahuoneilmanhöyrystämälläjasesiksionbakteeriton.Ufox-ilmankostutinonmyösäänetöneikäsehäiritseyöunta.

Vesisäiliössäolevanvedenlämpötilaonnoin65-80ºCjahöyrynlämpötila50-60ºC.Kostutinkytkeytyyautomaattisestipoispäältä,kunvedenpintalaskeelämpöelementintasalle.U3Smallissaonkaksihöyrytystehoa,1-tehovastaanoin0,4litraatunnissaja½-tehonoin0,2litraatunnissa.Laitteensähkötehoon160tai320W/230V.3S-ilmankostutinkuluttaaenergiaa0,12-0,36kWh/hriippuenjännitteestäjavalitustatehoasetuksesta.Nimiketunnus:81570EAN:6416198815700Pituus:38cmKorkeus:22cmLeveys:38cmPaino:2700gUfox-U3S-ilmankostutin-valkoinen-Ilmankostutin-laajempien-huonetilojen-(100-neliöön-saakka)-kostuttamiseen.-5,1-litran-vesisäiliölllä-varustettu-tehokas-ilmankostutin-esimerkiksi-olohuonetiloihin.-
Suositeltava-suhteellinen-huoneilman–kosteus–on–30-45-%-ja-useimmissa-tiloissa-jäädään-reilusti-alle-tämän-erityisesti-talvikaudella.

Kuiva-sisäilma-aiheuttaa-oireita,-joita-ovat:
hengitysteiden-ärsytys,-kuiva-yskä,-väsymys,-silmien-kutina,-ihon-kuivuminen-ja-tukkoinen-olo.

Tutkimusten-mukaan-höyrystävä-ilmankostutin-on-ilmankostutintyypeistä-paras,-koska-siinä-vesi-kuumennetaan-riittävästi-eli-ilman-kostuttaminen-on-hygieenisintä.-Ufox-ilmankostutin-kostuttaa-huoneilman-höyrystämällä-ja-se-siksi-on-bakteeriton.-Ufox-ilmankostutin-on-myös-äänetön-eikä-se-häiritse-yöunta.

Vesisäiliössä-olevan-veden-lämpötila-on-noin-65-80ºC-ja-höyryn-lämpötila-50-60ºC.–Kostutin-kytkeytyy-automaattisesti-pois-päältä,-kun-veden-pinta-laskee-lämpöelementin-tasalle.-U3S-mallissa-on-kaksi-höyrytystehoa,–1-teho-vastaa-noin-0,4-litraa-tunnissa-ja-½-teho-noin-0,2-litraa-tunnissa.-Laitteen-sähköteho–on–160–tai–320–W/230-V.–3S–ilmankostutin–kuluttaa–energiaa-0,12-0,36-kWh/h-riippuen-jännitteestä-ja-valitusta-tehoasetuksesta.-Nimiketunnus:-81570EAN:-6416198815700Pituus:-38cmKorkeus:-22cmLeveys:-38cmPaino:-2700g

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä