FI

Rikkaimuri

Venyy ja palautuu 1 metristä 4 metriin. Kätevä esim. keittiön ja eteisen pikasiivouksessa.

Toimii hyvin apuna pikasiivouksessa esimerkiksi keittiössä, eteisessä ja muissa helposti likaantuvissa tiloissa. Rikkaimurin letku venyy metristä neljään metriin, joten metrin mittaisena se on helppo säilyttää myös esimerkiksi keittiön laatikossa. Rikkaimuriin voi halutessaan liittää teräksisen jatkovarren ja haluamansa suulakkeen.

Rikkaimuri

Tuotetiedot

  • Nimiketunnus: 81010
  • EAN: 6416198810101
  • Lvi-koodi: 6901092

Ohjeet ja esitteet

Käyttöohje

RikkaimuriVenyyjapalautuu1metristä4metriin.Käteväesim.keittiönjaeteisenpikasiivouksessa.Toimiihyvinapunapikasiivouksessaesimerkiksikeittiössä,eteisessäjamuissahelpostilikaantuvissatiloissa.Rikkaimurinletkuvenyymetristäneljäänmetriin,jotenmetrinmittaisenaseonhelpposäilyttäämyösesimerkiksikeittiönlaatikossa.Rikkaimuriinvoihalutessaanliittääteräksisenjatkovarrenjahaluamansasuulakkeen.Nimiketunnus:81010EAN:6416198810101Lvi-koodi:6901092Rikkaimuri-Venyy-ja-palautuu-1-metristä-4-metriin.-Kätevä-esim.-keittiön-ja-eteisen-pikasiivouksessa.-Toimii-hyvin-apuna-pikasiivouksessa-esimerkiksi-keittiössä,-eteisessä-ja-muissa-helposti-likaantuvissa-tiloissa.-Rikkaimurin-letku-venyy-metristä-neljään-metriin,-joten-metrin-mittaisena-se-on-helppo-säilyttää-myös-esimerkiksi-keittiön-laatikossa.-Rikkaimuriin-voi-halutessaan-liittää-teräksisen-jatkovarren-ja-haluamansa-suulakkeen.-Nimiketunnus:-81010EAN:-6416198810101Lvi-koodi:-6901092

Allaway jälleenmyyjät

Ota yhteyttä