Skip to content
FI

Manta APC 3

Manta-keskusimurijärjestelmän ansiosta myös suurten ja aktiivisessa käytössä olevien kiinteistöjen siivous voidaan hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti.

Useissa tiloissa, kuten esimerkiksi hotelleissa siivous tapahtuu usein aamupäivän aikaan, jolloin on tärkeää, etteivät hotellin vieraat koe siivoamista häiritsevänä. Hiljaisen äänensä
ansiosta Manta-järjestelmä sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin, joissa siivotaan muiden ihmisten läsnä ollessa

eräsrakenteinen, paloturvallinen ja tukeva Manta-keskussiivousjärjestelmä on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Hiljaisen käyntiäänen ansiosta tilojen siivous voidaan tehdä yleensä päiväaikaan muita häiritsemättä.

Teräksinen pölysäiliö on varustettu muovisella, helposti vaihdettavalla roskapussilla. Järjestelmä ei kierrätä tunkkaista ja pölyistä ilmaa siivottavassa tilassa, vaan vie imuroidun ilman suoraan ulos.

Manta APC 3 -keskusyksikkö on säätyvätehoinen. Se on tarkoitettu 1-3 yhtäaikaiselle käyttäjälle. 1 siivoojan käyttäessä suurin imumatka on 80 metriä, kahden siivoajan käyttäessä järjestelmää yhtäaikaisesti suurin imumatka on 70 metriä ja kolmen yhtäaikaisen siivoajan käyttäessä suurin imumatka on 60 metriä.

Kahden tai useamman käyttäjän järjestelmässä on siivottavat tilat jaettava siivousalueisiin. Samalla siivousalueella voi työskennellä vain yksi käyttäjä kerrallaan. Siivousalueita voivat olla esimerkiksi rakennuksen eri osat tai kerrokset.

Automaattinen moottoritehon ohjaus (ACP=Automatic Power Control) ottaa huomioon järjestelmään liittyneiden käyttäjien lukumäärän ja varmistaa riittävän imutehon ja energiaa säästäen.

ESIMERKKI KESKUSYKSIKÖN VALINNASTA
Imuroitava pinta-ala on 5800 m2, Imurointiin käytettävä aika on 8 tuntia
– yhtäaikaisia käyttäjiä tarvitaan 6 kpl.

2 kpl Manta APC 3
mikäli rakennuksen muoto ja keskusyksikön sijoituspaikka ovat sellaiset, että etäisyys
kauimmaiselta imurasialta keskusyksikölle on enintään 60 metriä ja keskusyksikköä
kohden on kolme käyttäjää.

TAI
3 kpl Manta 6000
mikäli etäisyys kauimmaiselta imurasialta voi olla enintään 60 metriä. Keskusyksiköt
voi sijoittaa eri puolille rakennusta. Keskusyksikköä kohden kaksi käyttäjää.

TAI
6 kpl Manta 3000
mikäli kauimmaiset imurasiat ovat enintään 70 metrin päässä keskusyksiköstä. Keskusyksiköt voi sijoittaa eri puolille rakennusta.

Etsi jälleenmyyjä

Manta APC 3

Tuotetiedot

 • Nimiketunnus: 18210
 • Materiaali: teräs
 • Sähköteho: 7.5W
 • Alipaine max: 33
 • Pituus: 650cm
 • Korkeus: 1965cm
 • Leveys: 800cm
 • Paino: 163000g
 • Roskasäiliön tilavuus: 34l
 • Imuputken maksimipituus: 80m
 • Äänitaso: 75Lp dB(A) +/-2dB

Ohjeet ja esitteet

Esite
Asennusohje

MantaAPC3Manta-keskusimurijärjestelmänansiostamyössuurtenjaaktiivisessakäytössäolevienkiinteistöjensiivousvoidaanhoitaatehokkaastijataloudellisesti.

Useissatiloissa,kutenesimerkiksihotelleissasiivoustapahtuuuseinaamupäivänaikaan,jolloinontärkeää,etteiväthotellinvieraatkoesiivoamistahäiritsevänä.Hiljaisenäänensä
ansiostaManta-järjestelmäsopiierinomaisestijulkisiintiloihin,joissasiivotaanmuidenihmistenläsnäollessaeräsrakenteinen,paloturvallinenjatukevaManta-keskussiivousjärjestelmäonsuunniteltuvaativaanammattikäyttöön.Hiljaisenkäyntiäänenansiostatilojensiivousvoidaantehdäyleensäpäiväaikaanmuitahäiritsemättä.

Teräksinenpölysäiliöonvarustettumuovisella,helpostivaihdettavallaroskapussilla.Järjestelmäeikierrätätunkkaistajapölyistäilmaasiivottavassatilassa,vaanvieimuroidunilmansuoraanulos.

MantaAPC3-keskusyksikköonsäätyvätehoinen.Seontarkoitettu1-3yhtäaikaisellekäyttäjälle.1siivoojankäyttäessäsuurinimumatkaon80metriä,kahdensiivoajankäyttäessäjärjestelmääyhtäaikaisestisuurinimumatkaon70metriäjakolmenyhtäaikaisensiivoajankäyttäessäsuurinimumatkaon60metriä.

Kahdentaiuseammankäyttäjänjärjestelmässäonsiivottavattilatjaettavasiivousalueisiin.Samallasiivousalueellavoityöskennellävainyksikäyttäjäkerrallaan.Siivousalueitavoivatollaesimerkiksirakennukseneriosattaikerrokset.

Automaattinenmoottoritehonohjaus(ACP=AutomaticPowerControl)ottaahuomioonjärjestelmäänliittyneidenkäyttäjienlukumääränjavarmistaariittävänimutehonjaenergiaasäästäen.

ESIMERKKIKESKUSYKSIKÖNVALINNASTA
Imuroitavapinta-alaon5800m2,Imurointiinkäytettäväaikaon8tuntia
-yhtäaikaisiakäyttäjiätarvitaan6kpl.

2kplMantaAPC3
mikälirakennuksenmuotojakeskusyksikönsijoituspaikkaovatsellaiset,ettäetäisyys
kauimmaiseltaimurasialtakeskusyksikölleonenintään60metriäjakeskusyksikköä
kohdenonkolmekäyttäjää.

TAI
3kplManta6000
mikälietäisyyskauimmaiseltaimurasialtavoiollaenintään60metriä.Keskusyksiköt
voisijoittaaeripuolillerakennusta.Keskusyksikköäkohdenkaksikäyttäjää.

TAI
6kplManta3000
mikälikauimmaisetimurasiatovatenintään70metrinpäässäkeskusyksiköstä.Keskusyksikötvoisijoittaaeripuolillerakennusta.Nimiketunnus:18210Materiaali:teräsSähköteho:7.5WAlipainemax:33Pituus:650cmKorkeus:1965cmLeveys:800cmPaino:163000gRoskasäiliöntilavuus:34lImuputkenmaksimipituus:80mÄänitaso:75LpdB(A)+/-2dBManta-APC-3-Manta-keskusimurijärjestelmän-ansiosta-myös-suurten-ja-aktiivisessa-käytössä-olevien-kiinteistöjen-siivous-voidaan-hoitaa-tehokkaasti-ja-taloudellisesti.

Useissa-tiloissa,-kuten-esimerkiksi-hotelleissa-siivous-tapahtuu-usein-aamupäivän-aikaan,-jolloin-on-tärkeää,-etteivät-hotellin-vieraat–koe-siivoamista-häiritsevänä.-Hiljaisen-äänensä–
ansiosta-Manta-järjestelmä-sopii-erinomaisesti–julkisiin-tiloihin,-joissa-siivotaan-muiden-ihmisten-läsnä-ollessa-eräsrakenteinen,-paloturvallinen-ja-tukeva-Manta-keskussiivousjärjestelmä-on-suunniteltu–vaativaan-ammattikäyttöön.-Hiljaisen-käyntiäänen-ansiosta-tilojen-siivous-voidaan-tehdä–yleensä-päiväaikaan-muita-häiritsemättä.-

Teräksinen-pölysäiliö-on-varustettu-muovisella,-helposti-vaihdettavalla-roskapussilla.-Järjestelmä-ei-kierrätä-tunkkaista-ja-pölyistä-ilmaa-siivottavassa-tilassa,-vaan-vie-imuroidun-ilman-suoraan-ulos.-

Manta-APC-3–keskusyksikkö-on-säätyvätehoinen.-Se-on-tarkoitettu-1-3-yhtäaikaiselle-käyttäjälle.-1-siivoojan-käyttäessä-suurin-imumatka-on-80-metriä,-kahden-siivoajan-käyttäessä-järjestelmää-yhtäaikaisesti-suurin-imumatka-on-70-metriä-ja-kolmen-yhtäaikaisen-siivoajan-käyttäessä-suurin-imumatka-on-60-metriä.

Kahden-tai-useamman-käyttäjän-järjestelmässä-on-siivottavat-tilat-jaettava-siivousalueisiin.-Samalla-siivousalueella-voi-työskennellä-vain-yksi-käyttäjä-kerrallaan.-Siivousalueita-voivat-olla-esimerkiksi-rakennuksen-eri-osat-tai-kerrokset.-

Automaattinen-moottoritehon-ohjaus-(ACP=Automatic-Power-Control)-ottaa-huomioon-järjestelmään-liittyneiden-käyttäjien-lukumäärän-ja-varmistaa-riittävän-imutehon-ja-energiaa-säästäen.

ESIMERKKI-KESKUSYKSIKÖN-VALINNASTA
Imuroitava-pinta-ala-on-5800-m2,-Imurointiin-käytettävä–aika-on-8-tuntia–
–yhtäaikaisia-käyttäjiä-tarvitaan-6-kpl.

2-kpl-Manta-APC-3
mikäli-rakennuksen-muoto-ja-keskusyksikön-sijoituspaikka-ovat-sellaiset,-että-etäisyys–
kauimmaiselta-imurasialta-keskusyksikölle-on-enintään-60-metriä-ja-keskusyksikköä–
kohden-on-kolme-käyttäjää.

TAI
3-kpl-Manta-6000
mikäli-etäisyys-kauimmaiselta-imurasialta-voi-olla-enintään-60-metriä.-Keskusyksiköt–
voi-sijoittaa-eri-puolille-rakennusta.-Keskusyksikköä-kohden-kaksi-käyttäjää.-

TAI
6-kpl-Manta-3000-
mikäli-kauimmaiset-imurasiat-ovat-enintään-70-metrin-päässä-keskusyksiköstä.-Keskusyksiköt-voi-sijoittaa-eri-puolille-rakennusta.-Nimiketunnus:-18210Materiaali:-teräsSähköteho:-7.5WAlipaine-max:-33Pituus:-650cmKorkeus:-1965cmLeveys:-800cmPaino:-163000gRoskasäiliön-tilavuus:-34lImuputken-maksimipituus:-80mÄänitaso:-75Lp-dB(A)-+/-2dB

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä