Skip to content
FI

Manta 6000

Manta-järjestelmän ansioista sisäilma säilyy puhtaana päivästä toiseen, sillä poistoilmaa ei puhalleta takaisin sisätiloihin. Kiinteistössä työskentelevän henkilöstön, asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyys paranee merkittävästi, kun tiloissa on helppo hengittää.

Manta 6000 -keskusyksikkö on suunniteltu kahdelle yhtäaikaiselle käyttäjälle, kun kauimmaisen imurasian etäisyys keskuskusyksiköstä on entitään 60 metriä. Se on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle per siivousalue.

Kahden tai useamman käyttäjän järjestelmässä on siivottavat tilat jaettava siivousalueisiin. Samalla siivousalueella voi työskennellä vain yksi käyttäjä kerrallaan. Siivousalueita voivat olla esimerkiksi rakennuksen eri osat tai kerrokset.

Kahden yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmä edellyttää myös putkiston jakamista vähintään kahteen siivousalueeseen, joilta jokaiselta tulee oma 44 mm (halkaisija) putkisto keskusyksikön jakotukkiin tai kokoajaputkeen. Yhden käyttäjän järjestelmänä kauimmaisen imuriasian etäisyys keskusyksiköltä on enintään 100 metriä.

Etsi jälleenmyyjä

Manta 6000

Tuotetiedot

 • Nimiketunnus: 18205
 • EAN: 6416198182055
 • Sähköteho: 5.5W
 • Alipaine max: 40
 • Pituus: 650cm
 • Korkeus: 1965cm
 • Leveys: 600cm
 • Paino: 158000g
 • Roskasäiliön tilavuus: 34l
 • Imuputken maksimipituus: 100m
 • Äänitaso: 69Lp dB(A) +/-2dB

Ohjeet ja esitteet

Esite
Asennusohje

Manta6000Manta-järjestelmänansioistasisäilmasäilyypuhtaanapäivästätoiseen,silläpoistoilmaaeipuhalletatakaisinsisätiloihin.Kiinteistössätyöskentelevänhenkilöstön,asukkaidenjavierailijoidenviihtyvyysparaneemerkittävästi,kuntiloissaonhelppohengittää.Manta6000-keskusyksikköonsuunniteltukahdelleyhtäaikaisellekäyttäjälle,kunkauimmaisenimurasianetäisyyskeskuskusyksiköstäonentitään60metriä.Seontarkoitettuyhdellekäyttäjällepersiivousalue.

Kahdentaiuseammankäyttäjänjärjestelmässäonsiivottavattilatjaettavasiivousalueisiin.Samallasiivousalueellavoityöskennellävainyksikäyttäjäkerrallaan.Siivousalueitavoivatollaesimerkiksirakennukseneriosattaikerrokset.

Kahdenyhtäaikaisenkäyttäjänjärjestelmäedellyttäämyösputkistonjakamistavähintäänkahteensiivousalueeseen,joiltajokaiseltatuleeoma44mm(halkaisija)putkistokeskusyksikönjakotukkiintaikokoajaputkeen.Yhdenkäyttäjänjärjestelmänäkauimmaisenimuriasianetäisyyskeskusyksiköltäonenintään100metriä.Nimiketunnus:18205EAN:6416198182055Sähköteho:5.5WAlipainemax:40Pituus:650cmKorkeus:1965cmLeveys:600cmPaino:158000gRoskasäiliöntilavuus:34lImuputkenmaksimipituus:100mÄänitaso:69LpdB(A)+/-2dBManta-6000-Manta-järjestelmän-ansioista-sisäilma-säilyy-puhtaana-päivästä-toiseen,-sillä-poistoilmaa-ei-puhalleta-takaisin-sisätiloihin.-Kiinteistössä-työskentelevän-henkilöstön,-asukkaiden-ja-vierailijoiden-viihtyvyys-paranee-merkittävästi,-kun-tiloissa-on-helppo-hengittää.-Manta-6000–keskusyksikkö-on-suunniteltu-kahdelle-yhtäaikaiselle-käyttäjälle,-kun-kauimmaisen-imurasian-etäisyys-keskuskusyksiköstä-on-entitään-60-metriä.-Se-on-tarkoitettu-yhdelle-käyttäjälle-per-siivousalue.

Kahden-tai-useamman-käyttäjän-järjestelmässä-on-siivottavat-tilat-jaettava-siivousalueisiin.-Samalla-siivousalueella-voi-työskennellä-vain-yksi-käyttäjä-kerrallaan.-Siivousalueita-voivat-olla-esimerkiksi-rakennuksen-eri-osat-tai-kerrokset.

Kahden-yhtäaikaisen-käyttäjän-järjestelmä-edellyttää-myös-putkiston-jakamista-vähintään-kahteen-siivousalueeseen,-joilta-jokaiselta-tulee-oma-44-mm-(halkaisija)-putkisto-keskusyksikön-jakotukkiin-tai-kokoajaputkeen.-Yhden-käyttäjän-järjestelmänä-kauimmaisen-imuriasian-etäisyys-keskusyksiköltä-on-enintään-100-metriä.-Nimiketunnus:-18205EAN:-6416198182055Sähköteho:-5.5WAlipaine-max:-40Pituus:-650cmKorkeus:-1965cmLeveys:-600cmPaino:-158000gRoskasäiliön-tilavuus:-34lImuputken-maksimipituus:-100mÄänitaso:-69Lp-dB(A)-+/-2dB

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä