Skip to content
FI

Allaway Z 45i keskusyksikkö siivousvälineillä

Älykäs ja toiminnallinen keskusyksikkö keskikokoisille ja suuremmille taloille, joiden putkilinjan pituus on maksimissaan 45 m. Sisältää siivousvälineet.

Etuosan imurasia mahdollistaa imurin käytön keskusyksikön asennuspaikassa laajentaen osaltaan imurin käyttöaluetta ja -kohteita.

Sisältää; keskusyksikkö (roskasäiliö 20 L), seinäteline, Premium tehonsäätöinen siivousvälinesarja 10 m letkulla, seinäteline. Valmistettu osaksi kierrätysmuovista.
Voidaan käyttää pölypussin kanssa tai ilman. Jos haluat käyttää keskusyksikköä pölypussin kanssa, tarvitset pölypussiasennussarjan 81140.

Siivousvälineissä älykäs kahva, joka kommunikoi langattomasti keskusyksikölle. Kahva muistuttaa milloin on aika tyhjentää roskasäiliö, vaihtaa suodatin tai huoltaa imuri. Siinä on myös viisiportainen tehonsäätö joka tekee imuroinnista todella miellyttävää.

Voit seurata keskuspölynimurin toimintaa mös Allaway Home applikaationkautta. Seuraa kalenterista myös milloin ja minkä verran olet imuroinut ja paljonko energiaa on kulunut. Saat tietoa sovellukseen laitteen huoltamisesta; milloin vaihtaa suodatin, tyhjentää roskasäiliö tai jos laite tarvitsee muita huoltotoimenpiteitä. Saat myös siivousvinkkejä, ajankohtaista tietoa tuotteista sekä niiden käytöstä.

Z 45i keskuspölynimuri on mahdollista liittää osaksi kotiautomaatio- tai ilmanvaihtojärjestelmää. Keskusyksikkö tarjoaa modbus-RTU rajapinnan automaatiojärjestelmille. Sen kautta voidaan välittää mm. koneen käyntitiedot, suodattimen vaihtotarve, roskasäiliön tyhjennystarve, sekä mahdolliset häiriöt ja huoltotarpeet. Imurin käyntitieto voidaan myös välittää ilmanvaihtokoneelle, joka säätää ilmamääriä automaattisesti aina imuroitaessa.

Keskusyksikön mukana toimitetaan ilmainen keskusyksikön vaihtopaketti. Se soveltuu käytettäväksi Allawayn vanhojen KP-sarjan, A-sarjan, DV 30 sekä Combo-koneiden sekä useimpien muiden valmistajien keskuspölynimureiden vaihtamiseen.
Katso https://allaway.fi/my-allaway/kaytto-huolto-ohjeet/ Vanhan keskusyksikön vaihto-ohje Z- / X-sarjaan

Etsi jälleenmyyjä

Allaway Z 45i keskusyksikkö siivousvälineillä

Tuotetiedot

 • Nimiketunnus: 82530
 • EAN: 6416198825303
 • Lvi-koodi: 6901037
 • Materiaali: Muovi
 • Sähköteho: 1600W
 • Korkeus: 780mm
 • Leveys: 345mm
 • Paino: 16000g
 • Roskasäiliön tilavuus: 20l
 • Imuputken maksimipituus: 45m
 • Äänitaso: 64Lp dB(A) +/-2dB
 • Ylivirtasuoja
 • Ylilämpösuoja
 • Moottoritakuu (vuotta): 5

Ohjeet ja esitteet

Esite
Käyttöohje
Asennusohje

AllawayZ45ikeskusyksikkösiivousvälineilläÄlykäsjatoiminnallinenkeskusyksikkökeskikokoisillejasuuremmilletaloille,joidenputkilinjanpituusonmaksimissaan45m.Sisältääsiivousvälineet.Etuosanimurasiamahdollistaaimurinkäytönkeskusyksikönasennuspaikassalaajentaenosaltaanimurinkäyttöaluettaja-kohteita.

Sisältää;keskusyksikkö(roskasäiliö20L),seinäteline,Premiumtehonsäätöinensiivousvälinesarja10mletkulla,seinäteline.Valmistettuosaksikierrätysmuovista.
Voidaankäyttääpölypussinkanssataiilman.Joshaluatkäyttääkeskusyksikköäpölypussinkanssa,tarvitsetpölypussiasennussarjan81140.

Siivousvälineissäälykäskahva,jokakommunikoilangattomastikeskusyksikölle.Kahvamuistuttaamilloinonaikatyhjentääroskasäiliö,vaihtaasuodatintaihuoltaaimuri.Siinäonmyösviisiportainentehonsäätöjokatekeeimuroinnistatodellamiellyttävää.

VoitseuratakeskuspölynimurintoimintaamösAllawayHomeapplikaationkautta.Seuraakalenteristamyösmilloinjaminkäverranoletimuroinutjapaljonkoenergiaaonkulunut.Saattietoasovellukseenlaitteenhuoltamisesta;milloinvaihtaasuodatin,tyhjentääroskasäiliötaijoslaitetarvitseemuitahuoltotoimenpiteitä.Saatmyössiivousvinkkejä,ajankohtaistatietoatuotteistasekäniidenkäytöstä.

Z45ikeskuspölynimurionmahdollistaliittääosaksikotiautomaatio-taiilmanvaihtojärjestelmää.Keskusyksikkötarjoaamodbus-RTUrajapinnanautomaatiojärjestelmille.Senkauttavoidaanvälittäämm.koneenkäyntitiedot,suodattimenvaihtotarve,roskasäiliöntyhjennystarve,sekämahdollisethäiriötjahuoltotarpeet.Imurinkäyntitietovoidaanmyösvälittääilmanvaihtokoneelle,jokasäätääilmamääriäautomaattisestiainaimuroitaessa.

Keskusyksikönmukanatoimitetaanilmainenkeskusyksikönvaihtopaketti.SesoveltuukäytettäväksiAllawaynvanhojenKP-sarjan,A-sarjan,DV30sekäCombo-koneidensekäuseimpienmuidenvalmistajienkeskuspölynimureidenvaihtamiseen.
Katsohttps://allaway.fi/my-allaway/kaytto-huolto-ohjeet/Vanhankeskusyksikönvaihto-ohjeZ-/X-sarjaanNimiketunnus:82530EAN:6416198825303Lvi-koodi:6901037Materiaali:MuoviSähköteho:1600WKorkeus:780mmLeveys:345mmPaino:16000gRoskasäiliöntilavuus:20lImuputkenmaksimipituus:45mÄänitaso:64LpdB(A)+/-2dBYlivirtasuojaYlilämpösuojaMoottoritakuu(vuotta):5Allaway-Z-45i-keskusyksikkö-siivousvälineillä-Älykäs-ja-toiminnallinen-keskusyksikkö-keskikokoisille-ja-suuremmille-taloille,-joiden-putkilinjan-pituus-on-maksimissaan-45-m.-Sisältää-siivousvälineet.-Etuosan-imurasia-mahdollistaa-imurin-käytön-keskusyksikön-asennuspaikassa-laajentaen-osaltaan-imurin-käyttöaluetta-ja–kohteita.

Sisältää;-keskusyksikkö-(roskasäiliö-20-L),-seinäteline,-Premium-tehonsäätöinen-siivousvälinesarja-10-m-letkulla,-seinäteline.-Valmistettu-osaksi-kierrätysmuovista.
Voidaan-käyttää-pölypussin-kanssa-tai-ilman.-Jos-haluat-käyttää-keskusyksikköä-pölypussin-kanssa,-tarvitset-pölypussiasennussarjan-81140.

Siivousvälineissä-älykäs-kahva,-joka-kommunikoi-langattomasti-keskusyksikölle.-Kahva-muistuttaa-milloin-on-aika-tyhjentää-roskasäiliö,-vaihtaa-suodatin-tai-huoltaa-imuri.-Siinä-on-myös-viisiportainen-tehonsäätö-joka-tekee-imuroinnista-todella-miellyttävää.-

Voit-seurata-keskuspölynimurin-toimintaa-mös-Allaway-Home-applikaationkautta.-Seuraa-kalenterista-myös-milloin-ja-minkä-verran-olet-imuroinut-ja-paljonko-energiaa-on-kulunut.-Saat-tietoa-sovellukseen-laitteen-huoltamisesta;-milloin-vaihtaa-suodatin,-tyhjentää-roskasäiliö-tai-jos-laite-tarvitsee-muita-huoltotoimenpiteitä.-Saat-myös-siivousvinkkejä,-ajankohtaista-tietoa-tuotteista-sekä-niiden-käytöstä.

Z-45i-keskuspölynimuri-on-mahdollista-liittää-osaksi-kotiautomaatio–tai-ilmanvaihtojärjestelmää.-Keskusyksikkö-tarjoaa-modbus-RTU-rajapinnan-automaatiojärjestelmille.-Sen-kautta-voidaan-välittää-mm.-koneen-käyntitiedot,-suodattimen-vaihtotarve,-roskasäiliön-tyhjennystarve,-sekä-mahdolliset-häiriöt-ja-huoltotarpeet.-Imurin-käyntitieto-voidaan-myös-välittää-ilmanvaihtokoneelle,-joka-säätää-ilmamääriä-automaattisesti-aina-imuroitaessa.

Keskusyksikön-mukana-toimitetaan-ilmainen-keskusyksikön-vaihtopaketti.-Se-soveltuu-käytettäväksi-Allawayn-vanhojen-KP-sarjan,-A-sarjan,-DV-30-sekä-Combo-koneiden-sekä-useimpien-muiden-valmistajien-keskuspölynimureiden-vaihtamiseen.
Katso-https://allaway.fi/my-allaway/kaytto-huolto-ohjeet/-Vanhan-keskusyksikön-vaihto-ohje-Z–/-X-sarjaan-Nimiketunnus:-82530EAN:-6416198825303Lvi-koodi:-6901037Materiaali:-MuoviSähköteho:-1600WKorkeus:-780mmLeveys:-345mmPaino:-16000gRoskasäiliön-tilavuus:-20lImuputken-maksimipituus:-45mÄänitaso:-64Lp-dB(A)-+/-2dBYlivirtasuojaYlilämpösuojaMoottoritakuu-(vuotta):-5

Liittyvät tuotteet:

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä