Skip to content
FI

Ratkaisu puhtaampaan sisäilmaan

Manta keskuspölynimuri ammattikäyttöön

Projektimyynti

Teemu Jaatinen
teemu.jaatinen(at)allaway.fi
p. +358 (0)400 617 169

Jukka Rytkönen
jukka.rytkonen(at)allaway.fi
p. +358 (0)20 7210 623

Jouni Lehtikangas
jouni.lehtikangas(at)allaway.fi
p. +358 (0)400 567 000

VALTUUTETUT MANTA-HUOLTOLIIKKEET

Puhtaan sisäilman merkitys korostuu suurissa kiinteistöissä

Meille on erittäin tärkeää sisäilman puhtaus ja se, että jokainen olisi oikeutettu siihen - niin lapset kuin vanhukset. Valitse Allawayn Manta keskuspölynimuri kohteeseesi ja pidät siten huolta asikkaittesi puhtaasta sisäilmasta!

Tutkimusten mukaan sisäilman huono laatu on yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. Ei siis ole yhdentekevää, millaista ilmaa imuri jälkeensä jättää. Manta-järjestelmän ansiosta sisäilma pysyy puhtaana päivästä toiseen, sillä poistoilmaa ei puhalleta takaisin sisätiloihin.

Kiinteistössä työskentelevän henkilöstön, asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyys paranee merkittävästi, kun tiloissa on helppo hengittää.

Manta keskuspölynimurin hyödyt:

 • Parantaa sisäilman laatua
 • Hiljainen ja hajuton järjestelmä
 • Energiaystävällinen, taloudellinen ja kestävä
 • Lisää tilojen käyttömukavuutta
 • Vähän huoltotoimenpiteitä
 • Pitkäikäinen ja ekologinen ratkaisu
 • Ergonominen ja kevyt käyttää

Kovaan käyttöön

Allawayn Manta-keskussiivousjärjestelmät ovat tarkoitettu kohteisiin, joissa siivottavat pinta-alat ja käyttötuntimäärät ovat suuria tai järjestelmällä on useita yhtäaikaisia käyttäjiä. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja pitkäikäinen

Manta keskuspölynimuri on ammattikäyttöön tarkoitettu, helposti huollettava, kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu.

Olemme toimittaneet Manta-siivousjärjestelmiä mm hotelleihin, toimistoihin, päiväkoteihin, palvelutaloihin sekä useisiin muihin julkisiin rakennuksiin. Meillä on myös omat ammattikäyttöön tarkoitetut siivousvälineet ja teräksiset imurasiat, myös lukollisena.

LATAA SUUNNITTELIJAN OPAS TÄSTÄ
MANTA-KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE
MANTA-TYÖSELITE

Keskuspölynimuri-järjestelmän suunnittelu

Yhden käyttäjän järjestelmät suunnitellaan vastaavasti, kuin muut Allaway-järjestelmät eli johtamalla putkisto imurasioilta keskusyksikölle lyhintä mahdollista reittiä ja imurasiat haaroitetaan yhdestä Ø 44 mm putkesta.

Kahden tai useamman käyttäjän järjestelmässä on siivottavat tilat jaettava siivousalueisiin. Samalla siivousalueella voi työskennellä vain yksi käyttäjä kerrallaan. Siivousalueita voivat olla esimerkiksi rakennuksen eri osat tai kerrokset.

Jokaiselta siivousalueelta johdetaan oma Ø 44 mm:n pölyputki keskusyksikön lähelle. Putket liitetään keskusyksikön jakotukkiin tai vaihtoehtoisesti pystysuuntaiseen Ø 75 mm:n kokoojaputkeen ja kokoojaputki keskusyksikön sisääntuloyhteeseen.

Ammattikäyttöjärjestelmissä käytetään kovaa kulutusta kestäviä, metallisia Optima- tai RST-imurasioita, joita on saatavilla sekä lukollisina että lukottomina. Imurasiat voidaan asentaa kaikkiin seinämateriaaleihin. Lukollinen RST-imurasia kestää myös askelkuormitusta lattia-asennuksissa.

Järjestelmä toimivuus testataan aina asen-nuksen jälkeen yhdessä putkiston tiiviyden ja imurasioiden kanssa.

Poistokanava Ø mm
Keskus-
yksiköiden
lkm
Manta
3000
Manta
6000
Manta
APC3
1 100 100 100
2 100 100 125
3 125 125 160
4 160 160 250
5 250 250 315
6 250 250 315

 

Imuputkiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja huomioitava palo-osastointi sekä sallitut materiaalit asennustilassa. Käytettäessä muoviputkea palo-osastoivien seinä- ja lattiapintojen lävistyksissä sovelletaan muoviviemäreiden läpivientiohjeita. Tarvittaessa käytetään hyväksyttyjä palokatkotuotteita kuten palomansettia tai -massaa. Allawayn teräsputkea käytettäessä eri palo-osastojen välillä tulee käyttää tyyppihyväksyttyä paloeristettä.

Poistoilman kanavointi

Poistoilma johdetaan ulos kierresaumakanavasta tai muusta metalliputkesta tehtyä poistoilmakanavaa pitkin. Poistoilmakanavan tulee olla lämmöneristävyydeltään ja tiiviydeltään riittävä. Poistoilmakanavan valinnassa on huomioitava myös liitettävyys mahdollisesti tarvittaviin varolaitteisiin kuten palopelteihin. Ulospuhallusaukkojen paikat määräytyvät rakentamismääräyskokoelman D 2:n mukaan.

Poistoilmakanavan mitoitus riippuu siihen liitettävien keskusyksiköiden tyypeistä ja lukumääristä oheisen taulukon mukaisesti. Mikäli poistokanavan pituus ylittää 10 metriä, käytetään yhtä kokoa suurempaa poistokanavaa. Poistoilman lämpötila 55–80°C on huomioitava poistoilmakanavan suunnittelussa. Poistoilmaa ei tule johtaa sisätiloihin.

Keskusyksikön liittäminen pölyputkistoon

Manta yksikön liittäminen pölyputkistoon kokoojaputken avulla

Keskusyksikön liittäminen pölyputkistoon kokoojaputken avulla

Useampikerroksisissa rakennuksissa voi keskusyksiköltä johtaa Ø 75 mm kokoaja-putken pystysuorassa kerroksien läpi ja liittää siivousalueilta tulevat Ø 44 mm pölyputket kokoajaputkeen jo kerroksissa. Keskusyksikön tulee sijaita välittömästi kokoajaputken alla. Kokoajaputkea ei saa suunnitella vaakasuoraksi missään tilanteessa ja jyrkin sallittu kulma on 45°.

Manta yksikön liittäminen putkistoon jakotukin avulla

Keskusyksikön liittäminen pölyputkistoon jakotukin avulla

Siivousalueet voidaan liittää myös suoraan keskusyksiköllä sijaitsevaan jakotukkiin. Siivousalueita voi olla useita, keskusyksikön malli määrittää sen kuinka monta siivoajaa voi siivota yhtäaikaisesti.

Keskusyksikön sijoitustilan vaatimukset

 • Suurin sallittu nousu Allawayn 44mm:n imuputkistossa on 6 metriä.
 • Jokaisen keskusyksikön edessä on oltava noin metri huoltotilaa sujuvien huoltotoimien varmistamiseksi.
 • Samaan tilaan voi asettaa useitakin keskusyksikköjä rinnakkain.
 • Sijoitustilassa tulee olla paikka järjestelmän toimintakaavioille, käyttö- ja huolto-ohjeille.
 • Keskusyksikkö sijoitetaan yleensä pohja-tai kellari-kerrokseen, mutta voidaan sijoittaa myös muihin kerroksiin. Enintään kuitenkin kaksi kerrosta korkeammalle kuin siivottavat tilat.
 • Sijoitustilan lämpötilan on oltava +5–+40 astetta, myös keskusyksikön tuottama lämpökuorma huomioitava. Kts. sijoitustilan ilmanvaihto.
 • Keskusyksikön äänitaso on huomioitava sijoitustilan valinnassa. Kts. s. 15 tekniset tiedot.
Keskusyksikön aiheuttama lämpökuorma
Manta 3000 500–800 W
Manta 6000 800–1500 W
Manta APC 3 600–1400 W

Sijoitustilan ilmanvaihto

Keskusyksikön moottoritehosta osa muuttuu lämmöksi. Poistettavan ilman määrä riippuu käyttö-jakson pituudesta, sijoitustilan tilavuudesta ja seinämateriaaleista. Yleisohje on, että mikäli sijoitustilan tilavuus on alle 20 kuutiometriä, on ilmanvaihdon tarve noin 55–70 l/s keskusyksikköä kohden.

Puhdas sisäilma tarkoittaa terveellisempää ympäristöä, jossa viihtyvät kaikki.

manta keskuspölynimuri

Manta 3000 -keskusyksikkö on suunniteltu yhdelle käyttäjälle, kun kauimmaisen imurasian etäisyys keskusyksiköstä on enintään 70 metriä.

Yhden käyttäjän järjestelmät suunnitellaan vastaavasti, kuin muut Allaway-järjestelmät, eli putkisto johdetaan imurasioilta keskusyksikölle lyhintä mahdollista reittiä ja imurasiat haaroitetaan yhdestä 44 mm:n (halkaisija) putkesta.

 

manta 600 900x900

Manta 6000 -keskusyksikkö on suunniteltu kahdelle yhtäaikaiselle käyttäjälle, kun kauimmaisen imurasian etäisyys keskuskusyksiköstä on entitään 60 metriä. Se on tarkoitettu yhdelle käyttäjälle per siivousalue.

Kahden yhtäaikaisen käyttäjän järjestelmä edellyttää myös putkiston jakamista vähintään kahteen siivousalueeseen, joilta jokaiselta tulee oma 44 mm (halkaisija) putkisto keskusyksikön jakotukkiin tai kokoajaputkeen. Yhden käyttäjän järjestelmänä kauimmaisen imuriasian etäisyys keskusyksiköltä on enintään 100 metriä.

 

Manta apc 900x900

Manta APC 3 -keskusyksikkö on säätyvätehoinen. Se on tarkoitettu 1-3 yhtäaikaiselle käyttäjälle. 1 siivoojan käyttäessä suurin imumatka on 80 metriä, kahden siivoajan käyttäessä järjestelmää yhtäaikaisesti suurin imumatka on 70 metriä ja kolmen yhtäaikaisen siivoajan käyttäessä suurin imumatka on 60 metriä.

Automaattinen moottoritehon ohjaus (ACP=Automatic Power Control) ottaa huomioon järjestelmään liittyneiden käyttäjien lukumäärän ja varmistaa riittävän imutehon ja energiaa säästäen.

Tekniset tiedot:
Sähköteho 4,0 (32 A:n 3-vaihepistotulppa-asennus 25 A sulakkein)
Kotelointiluokka IP34
Alipaine max kPa n. 32
Ilmamäärä l/sek 108 (390 3)
Äänitaso Lp dB(A)+/-2 dB n. 70
Roskasäiliö 34 l
Imuletkun pituus 8 tai 10m
Leveys 600 mm
Korkeus 1965 mm
Syvyys 650 mm
Paino 149 kg

Suurin imumatka 70 m (kokoojaputkea ei huomioida) 1 siivoaja

Tekniset tiedot:
Sähköteho 5,5 (32 A:n 3-vaihepistotulppa-asennus 25 A sulakkein)
Kotelointiluokka IP34
Alipaine max kPa n. 40
Ilmamäärä l/sek 108 (390 3)
Äänitaso Lp dB(A)+/-2 dB n. 69
Roskasäiliö 34 l
Imuletkun pituus 8 tai 10m
Leveys 600 mm
Korkeus 1965 mm
Syvyys 650 mm
Paino 153 kg

Suurin imumatka 100 m (kokoojaputkea ei huomioida) 1 siivoaja
Suurin imumatka 60 m (kokoojaputkea ei huomioida) 2 siivoojaa

Tekniset tiedot:
Sähköteho 4,0-7,5 (16 A:n 3-vaihepistotulppa-asennus 16 A sulakkein)
Kotelointiluokka IP34
Alipaine max kPa n. 33
Ilmamäärä l/sek 178 (640 3)
Äänitaso Lp dB(A)+/-2 dB n. 75
Roskasäiliö 34 l
Imuletkun pituus 8 tai 10m
Leveys 800 mm
Korkeus 1965 mm
Syvyys 650 mm
Paino 155 kg

Suurin imumatka 80 m (kokoojaputkea ei huomioida) 1 siivoaja
Suurin imumatka 70 m (kokoojaputkea ei huomioida) 2 siivoojaa
Suurin imumatka 60 m (kokoojaputkea ei huomioida) 3 siivoojaa

Esimerkki keskusyksikön valinnasta: Imuroitava pinta-ala on 5800 m2.
Imurointiin käytettävä aika on 8 tuntia - yhtäaikaisia käyttäjiä tarvitaan 6 kpl.

Ratkaisuvaihtoehto 1.  2 kpl Manta APC 3. Mikäli rakennuksen muoto ja keskusyksikön sijoituspaikka ovat sellaiset, että etäisyys kauimmaiselta imurasialta keskusyksikölle on enintään 60 metriä ja keskusyksikköä kohden on kolme käyttäjää.

Ratkaisuvaihtoehto 2. 3 kpl Manta 6000. Mikäli etäisyys kauimmaiselta imurasialta voi olla enintään 60 metriä. Keskusyksiköt voi sijoittaa eri  puolille rakennusta. Keskusyksikköä kohden kaksi käyttäjää.

Ratkaisuvaihtoehto 3. 6 kpl Manta 3000. Mikäli kauimmaiset imurasiat ovat enintään 70 metrin päässä keskusyksiköstä.

Siivousvälineet

Manta-järjestelmiin toimitetaan Allawayn ammattilaiskäyttöön tarkoitetut siivousvälineet, jotka on varustettu teräksisellä kahvalla ja jatkovarrella sekä kattavalla valikoimalla suulakkeita. Manta järjestelmät käynnistetään imurasialta. Siivousvälineet voidaan räätälöidä parhaiten soveltuviksi kohteen tarpeiden mukaan.

professional nozzle

Olemme toteuttaneet mm. seuraavat kohteet:

Hotellit

Hotelli Alba, Jyväskylä
Hotel Sonnmatt Luzern, Sveitsi
Lapland Hotel Saaga, Ylläs
Hotelli Inari Aurora, Inari
Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä
Scandic Grand Marina, Helsinki
Tryp Hotel Abu Dhabi, Arabiemiraatit

Palvelutalot ja hoivakodit

Vinnairin päiväkoti, Harjavalta
Palvelukoti Koskikoti, Muurame
Caritas Matriitti Palvelutalo, Oulu
Päiväkoti Metsätähti, Eurajoki
Palvelukoti Tervashovi, Alavus
Hoivakoti Kanervakoti, Espoo
Palvelukoti Tuulenpesä, Eura
Töysän Apteekki, Alavus

Muut

Terrafame Oy, Sotkamo
Tanhuvaaran Urheiluopiosto asuintilat, Savonlinna
Suomen Kansallisooppera, Helsinki
Silja Line

No Posts Found.

Käytämme sivuillamme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Käyttämällä sivujamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue aiheesta lisää evästekäytännöistämme sekä tietosuojaselosteestamme.
Sulje
Ota yhteyttä